Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening for HIV og hepatitis

 

Formål

Forebygge smittespredning i forbindelse med fertilitetsbehandling.

 

Beskrivelse

 

Alle patienter og deres kæreste / partner senest i forundersøgelsesambulatoriet før 1. fertilitetsbehandling. Gentages efter 24 måneder, hvis de fortsat er i behandling.

Ved FER-cycli kræves ingen opdatering af prøverne.

 

Ved udvidet sædanalyse (IUI-test) skal der foretages screening af den mandlige part inden analysen foretages.

Hvis der skal anvendes donorsæd, er partnerscreening ikke obligatorisk, ligesom ægrecipienter heller ikke er omfattet.

Ægdonorer skal være testet højst 30 dage før donationen. Akut opdatering af ægdonor analyseres om nødvendigt via Klinisk biokemisk afd (Labka), hvis svar fra KIA ikke kan nå at foreligge.

Udførelse:

 

Rekvireres i Labka II som ”Smitte-fer” = Smittemarkør (fertilitetsbehandling) som en enkeltstående prøve i afdelingens analyseliste. Anbefales taget på et sygehuslaboratorium. Automatisk sendes prøveglasset til analyse i Blodbanken (KIA), Aalborg, som afgiver 4 svar på et fælles ark 1-1½ uge senere.

 

 

 

 

Analysen:

 

Er en samlet pakkeløsning for

 

HBsAg Hepatitis B surface antigen

 

HBcAb Hepatitis B core antistof

 

HCVAb Hepatitis C antistof

 

HIVAb Human immundefektvirus antistof

 

Såfremt en af disse er positive, afgiver Blodbanken telefonsvar straks samme dag, ellers afgives samlet svar når sidste analyse er klar, typisk med morgenposten torsdag.

 

 

 

Fortolkning

 

Alle prøver skal være negative!!

  • Ved positive enkeltelementer iværksætter Blodbanken på eget initiativ yderligere analyse på samme glas, typisk ved at få gentaget analysen på Klinisk Biokemisk Afdeling, samt en direkte virus test (Diskriminatorisk HBV). Samtidig underrettes Fertilitetsklinikkens sekretariat (47630) som derefter informerer lægerne, hvorefter al eventuel planlagt behandling stilles i bero.

 

Ved uændret positivt resultat:

 

  • Hvis alene HBcAb er positiv, bestiller fertilitetsklinikken HBVDNA (Hepatitis B virus DNA) og HBsAb. Samtidig sendes jr. og KIA’s laboratoriesvar i kopi til medicinsk-gastroenterologisk afdeling M. Hvis hepatologisk udredning konkluderer, at det skyldes en falsk positiv HBcAb eller en overstået infektion uden smittefare, kan parret behandles i Dronninglund.

  • Hvis HBsAg eller HCVAb er positiv, henvises til medicinsk-gastroenterologisk afdeling M, Aalborg Sygehus til nærmere udredning, behandling og eventuelt partnervaccination

  • Hvis HIV er positiv, henvises pt. til infektionsmedicinsk afdeling

  • Hvis denne udredning konkluderer en stationær tilstand, henvises parret herefter til en fertilitetsklinik med laboratoriefaciliteter der tillader behandling af hepatitis- og HIV smittede

  • Aktuelt (2010) kan RH modtage til IVF/ICSI inkl. FER, OUH og Skive til IVF/ICSI, Skejby til IUI, hvis uxor er Hepatitis B/C positiv, eller vir er HIV eller Hep C positiv.

Praktisk registrering:

 

  • Når pt. tilmelder sig en ny behandlingscyklus, påfører sekretariatet svarene på de 2x4 markører samt analysedato i rubrikken på bagsiden af behandlingsarket. Alternativt gøres pt. opmærksom på at prøven skal tages førstkommende hverdag, og manglende svar vil være hindrende for ægudtagning, insemination eller optøning ca. 2 uger senere

  • Det påhviler klinikkens øvrige personale at stoppe behandlinger, hvor rubrikken ikke er udfyldt

 

HBsAb Hepatitis B overfladeantistof undersøges normalt ikke. Er positiv efter sufficient vaccination. Udredning for Hepatitis A foretages heller ikke. Her er vaccination ligeledes mulig.

 

Referencer

 

 

 

SSI fortolkning

 

HBsAg

HBcAb

HBV DNA