Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Analgesi/sedation til ambulante indgreb i akutmodtagelsen med Alfentanil og Midazolam

 

Beskrivelse

Smertestillende og sovemedicin kan bruges til at sedere patienten, inden der skal udføres behandling, som involverer stor smerte. Det kan være indikeret at bruge ved f.eks. reponering af luksationer med eller uden fraktur, hyppigst:

 • • skulderluksation

 • • luksation af total hofte alloplastik

 • • frakturluksation i fodled

 • • grovreponering af crusfrakturer

Ansvar: Lægen, der har ansvar for den kirurgiske procedure, er også ansvarlig for sedationen.

 

Definition af begreber

Sedation: Ved sedation forstås i.v. medicinering med benzodiazepinpræparat, morfika eller kombination heraf. Patienterne kan få brug for hjælp til at opretholde en fri luftvej og spontan vejrtrækning kan være utilstrækkelig. Cirkulationen er sædvanligvis upåvirket.

ASA klassifikation

ASA I:

Patienter som, fraset det planlagte, er fuldstændig raske

ASA II:

Patienter med let systemisk lidelse uden begrænsning af funktionsniveau

ASA III:

Patienter med systemisk lidelse, som virker begrænsende på funktionsniveau

ASA IV:

Patienter med svær systemisk lidelse, som er vedvarende livstruende

ASA V:

Den svært syge patient, som ikke forventes at overleve et døgn – med eller uden indgrebet

 

ASA I-II: Er omfattet af denne retningslinje

ASA III: Overvej anæstesiologisk assistance

ASA IV: Anæstesiologisk assistance

 

Kontraindikationer

 1. 1. Patienter med ASA score lV og V, og evt. ASA lll

 2. 2. Patienter med kendt allergi overfor Alfentanil eller Midazolam

 3. 3. Patienter med svær hjerte- eller lungesygdom, eller patienter med svært påvirket almentilstand

 4. 4. Svært berusede

 5. 5. Patienter med myastenia gravis

 6. 6. Patienter med kranietraume

 7. 7. Patienter under 12 år

Hvis der er kontraindikationer kaldes anæstesien, om de har mulighed for at hjælpe med sedation af patienten i Akutmodtagelsen.

 

Sedation af patient

Forudsætninger for at udføre sedation af patient uden anæstesiologisk assistance:

 • • Patienten skal være ASA gruppe I eller II

Ved ASA gruppe III skal anæstesi-assistance overvejes.

 

På stuen

 • • fortrinsvis vælges placering på stue tæt på Kernen, pga. muligheden for at få hurtig hjælp.

 • • ilt og sug kontrolleres

 • • monitorering af patienten: GCS, VAS, EKG, BT, puls og saturation måles og vurderes inden proceduren.

 • • alle patienter skal have ilt nasalt 2 liter/minut under hele proceduren

 • • velfungerende i.v. adgang, evt 0,5 liter Nacl opsættes

 • • det kontrolleres at antidoter er tilstede på stuen.

Naloxon 0,1-0,4 mg i.v., evt. gentages,

Flumazenil 0,3 mg i.v., evt. suppleres med dosis a 0,1 mg i.v.

Hvis antidoten er trukket op i sprøjte og ikke anvendes, lægges det i en kapsel i køleskabet og påføres dato og kl. – holdbarhed 24 timer

 • • alle vitale parametre før, under og efter proceduren dokumenteres i Clinical Suite. Medicin dokumenteres i Medicinmodulet.

 • • lejet flyttes ud fra væggen, således sygeplejersken kan komme til at ventilere, hvis dette bliver aktuelt

 • • evt. dæmpes lyset lidt og der skabes ro på stuen

 • • forløbskoordinator får besked om, at der gøres klar til sedation og det tjekkes med lægen om vedkommende er klar

 • • fortrinsvis går 2 sygeplejersker på stuen under selve sedationen

 • • lægen kaldes på stuen, når man er klar til indgift af Alfentanil og Midazolam, så man sammen kan vurdere om patienten skal have mere analgesi/sedation

 

Proceduren

 • • vær opmærksom på om Falck lige har givet analgetika i ambulancen eller om patienten har indtaget noget

 • • husk, at ved ældre mennesker cirkulerer medicinen langsommere rundt og er derfor længere tid om at virke

 • • ældre mennesker skal ofte have mindre dosis medicin (ofte 25-50 % af normal dosis)

 • • BT måles hver 5. min under medicinindgift. Dokumenteres i Clinical Suite

 • • Midazolam findes i 1mg/mg og i 5 mg/ml. PAS PÅ ikke at tage Midazolam 5 mg/ml

 • • Midazolam 0,05mg/kg i.v. (2,5 - 5,0mg) gives over 2 min.

 • • afvent maksimal effekt (typisk 5 - 10 min.)

 • • herefter evt. gentages i ½ dosis

 • • ved maksimal sedativ effekt af Midazolam indgives Alfentanil 0,01mg/kg i.v. (0,5 - 1,0mg)

 • • 2 min. Efter indgift af Alfentanil indtræder maksimal analgetisk effekt

 • • herefter evt. gentages i ½ dosis

 • • tålmodighed – vent henholdsvis de 5 min. og 2 min. Inden ovennævnte gentagelse af Midazolam og/eller Alfentanil

Først nu foretages den kirurgiske procedure.

 

Vejledende doseringsskema

Der anvendes:

 • • Midazolam 1 mg/ml

 • • Alfentanil 0,5 mg/ml

 

Vægt (kg)

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

100+

Midazolam

2,5 ml

3,0 ml

3,5 ml

4,0 ml

4,5 ml

5,0 ml

5,0 ml

Alfentanil

1,0 ml

1,2 ml

1,4 ml

1,6 ml

1,8 ml

2,0 ml

2,0 ml

 

Ved behov for gentagelse bruges halv dosis

 

Ved udsættende respiration

 • • hos mange patienter med udsættende respiration, vil opstart af reponering være ”antidot” nok

 • • kald hjælp

 • • tjek om ældre mennesker har proteser i munden og om disse sidder fast og ikke falder ned i svælget

 • • der skabes frie luftveje, hvilket kan gøres ved at skubbe kæben frem

 • • lykkes det ikke at skabe frie luftveje opstartes ventilation med maske

 • • læge eller sygeplejerske giver antidot

 • • Naloxon 0,1-0,4 mg i.v., evt. gentaget

 • • Flumazenil 0,1-0,2 mg i.v., evt. gentaget

 • • er det svært at ventilere eller holde masken tæt kan man være to, således en holder tæt maske og den anden ventilerer. Hent evt. en tungeholder.

 • • er der forsat ABC problemer kaldes vagthavende akutlæge, anæstesilæge og anæstesisygeplejerske.

 

Efter endt kirurgisk procedure

 • • efter proceduren måles SAT kontinuerligt

 • • patienten observeres i mindst en halv time inden røntgen mhp kontrol efter reponering

 • • patienten får nasal o2 med i røntgenafdeling og patienten får stadig ilt, når han kommer retur fra røntgenafdelingen til akutmodtagelsen.

 • • er der givet antidot, vær opmærksom på, at halveringstiden for antidoten er kortere end for Alfentanil og Midazolam

 • • rejs patientens hovedgærde op, for at få en sufficient respiration og undgå, at tungen falder tilbage

eller lejring i sideleje

 

Hjemsendelseskriterier

 • • patienten skal observeres i mindst 2 timer efter analgesi/sedation

 • • patienten må ikke selv føre motorkøretøj i 24 timer

 • • patienten skal være ledsaget af en anden voksen

 • • skønnes patienten ikke egnet til hjemsendelse efter 2 timer, skal indlæggelse kraftigt overvejes

 

Formål

At alle sygeplejersker i akutmodtagelsen får kendskab til sygepleje, observation og behandling ved sedation af patienter til procedurer uden anæstesiologisk assistance.

 

Referencer

Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale