Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelses- og udskrivelsesjournal i Intensivt Afsnit 103

Formål1

Beskrivelse1

Indlæggelsesjournalen1

Udskrivelsesjournalen1

Stuegang afsnit 103 – Organsystembaseret gennemgang1

Tjekliste ved overflytning af patienter fra Intensivt Afsnit 1032

Referencer2

Formål

 • • At sikre at der bliver lagt en fyldestgørende behandlingsplan ved modtagelse af intensiv patient i intensivt afsnit 103

 • • At sikre at alle relevante informationer dokumenteres under det intensive forløb på afsnit 103

 • • At sikre at alle relevante informationer videregives ved flytning til og fra Intensivt Afsnit 103

 • • At sikre kontinuitet i indlæggelsesforløbet

 • • At sikre at informationerne ved udskrivelse/overflytning er dækkende

Beskrivelse

For beskrivelse af øvrige administrative opgaver i forbindelse med overflytning se Administrative opgaver og dokumentation i intensivt regi.

Indlæggelsesjournalen

 • • Ligger i det samlede journalsæt i papirform i Den 3 mappe, samt som bilag til denne instruks

 • • Udfyldes af den læge der modtager patienten i afsnittet

 • • Udfyldes for alle patienter der modtages

 • • Udfyldes umiddelbart efter modtagelse af patienten og senest efter 6 timer

 • • Alle felter udfyldes obligatorisk

 • • Kan dikteres i dagtid (kl. 7.30 – 14.00) på hverdage ellers udfyldes skemaet på pc eller i hånden. Skal altid indeholde de punkter der er angivet i skemaet

Udskrivelsesjournalen

 • • Ligger i det samlede journalsæt i papirform i Den 3 mappe, samt som bilag til denne instruks

 • • Udfyldes af den læge der udskriver/overflytter patienten

 • • Udfyldes for alle patienter, der udskrives til stamafdeling eller overflyttes til andet intensivt afsnit eller andet sygehus

 • • Skal indeholde for patienten relevante problemstillinger

 • • Kan dikteres i dagtid (kl. 7.30 – 14.00) på hverdage ellers udfyldes skemaet på pc eller i hånden. Skal altid indeholde de punkter der er angivet i skemaet

Tjekliste ved overflytning af patienter fra Intensivt Afsnit 103

 • • Ligger i Den 3 mappe i papirform, samt som bilag til denne instruks

 • • Udfyldes af læge og sygeplejerske og signeres

 • • Kopi af tjeklisten følger patienten ved overflytning, originalen gemmes i afdelingen

Referencer

Region Nordjylland:

Information ved overflytning mellem enheder og institutioner

Patientjournalen Region Nordjylland

Anæstesiologiskafdeling Nord, Region Nordjylland:

 Administrative opgaver og dokumentation i intensivt regi.