Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Synkestop, argonbeam, stentanlæggelse - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Beskrivelse

Behandling af synkestop der skyldes fremmedlegeme

Der foretages akut gastroskopi i generel anæstesi med fjernelse af fremmedlegemet. Særlig forsigtighed skal udvises såfremt en fødebolus har været fastsiddende i mange timer. Herved kan der opstå iskæmi af oesophagus/cardia, hvorved perforation kan forekomme. Når fremmedlegemet er identificeret endoskopisk, kan man forsøge at skubbe det til ventriklen. Er der modstand, skal man findele fremmedlegemet ved at tage det ”bid for bid”. Det anbefales ikke at foretage dilatation af oesophagus umiddelbart i relation til fjernelse af fremmedlegeme pga. perforationsrisiko. Peptiske benigne stenoser kan dilateres i sedation i en senere seance.

Alle patienter med fastsiddende fødebolus i distale oesophagus skal have taget biopsier Baggrunden er, at cirka 50 % af disse patienter har eosinofil oesophagitis.

Patienter med synkestop/svær dysfagi og kendt cancer i øvre gastrointestinalkanal

Der foretages akut gastroskopi i sedation/generel anæstesi afhængig af patientreference/operatørreference. Ofte drejer det sig om tumorindvækst eller migration af en tidligere anlagt stent. Ved en kendt ikke tidligere stentbehandlet tumor stenose, må man overveje, om der skal foretages argonbeambehandling eller stentanlæggelse.

Præoperativt tilsyn
 • • Typebestemmelse

 • • Patienten informeres om eventuel sedation eller generel anæstesi

Standardfremstilling og forberedelse

Der skal evt. anvendes røntgen, derfor røntgenforklæde og halsbeskytter på.

Anvend skåneærme på venstre arm samt usterile handsker.

Vigtigt! Anvend mundbind og punktudsug, sugekateter ved patientens mund under beaming af tumorvæv!, for at minimerer røgudslip.

 

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi

 • • PVK anlægges i højre hånd

Monitorering i A-anæstesi
 • • Efter ordination

Lejring
 • • Rygleje, hvis patienten er i generel anæstesi

 • • Venstre arm ned langs siden. Kirurgen skal stå tæt på patienten

 • • Kortvarigt venstre sideleje

Anæstesi/analgesi
 • • Anæstesi i A–anæstesi.

 • • Indledning og anæstesi efter ordination

 • • I generel anæstesi, ofte akut indledning

 • • Visse Indgreb kan foretages i sedation

Peroperativ væsketerapi

RingerAcetat, efter individuel bedømmelse, patienterne kan være ganske dehydrerede.

Patienten kan forventes at få moderate brændende smerter efter dilatation og stentanlæggelse.

Smertestillende gives efter ordination.

Postoperative ordinationer og observationer

Patienten skal kunne observeres postoperativt for eventuel perforation, så anæstesilægen kontaktes ved smerter i opvågningsforløbet.

Symptomer på perforation: akut forværrede abdominale smerter, tiltagende meteoristisk abdomen, åndenød, subkutant emfysem og temperaturforhøjelse.

Tiltag: Tilkald ansvarshavende kirurg med henblik på akut oversigt over abdomen og/eller røntgen af thorax.

Referencer

Synkestop