Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Identifikation og sporbarhed af patienter, gameter, medier og utensilier

 

Formål

At sikre, at identifikation og sporbarhed af patienter, gameter, medier og utensilier sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

Fremgangsmåde

Patienter og gameter

Patienter er identificerede via navn og cpr-nummer, som inden for registerlovgivningens rammer anvendes ved enhver hændelse og transaktion ledsaget af ligeledes identificerede journaloplysninger med bilag og skemaer til samme.

 

Blodprøver samt utensilier der er i kontakt med gameter og embryoner identificeres tilsvarende - typisk med labels og kodepåtegning forud for enhver håndtering, præparation eller proces. Det er kvindens navn og cpr-nummer der anvendes på alt i laboratoriet. Der anvendes desuden farvekode på glas/bakker/skåle, der skal anvendes ved procedure i forbindelse med IVF og ICSI. 

 

Identifikation kontrolleres og sammenholdes med givne patient- og evt. donoroplysninger som led i enhver af de lægelige, sygeplejefaglige eller bioanalytikerfaglige processer, som indgår i behandlingsarbejdet.

 

Medier og utensilier

Medie og utensilier, der anvendes til en given procedure er registreret i Formatex.

  

Når et nyt batch nummer tages i brug, skal dette registreres i Formatex.

Hvis der på samme dag er anvendt to batch numre, er begge numre registreret i Formatex.

 

Sporbarhed af utensilier før indførelse af Formatex, findes i mappen ”Lagerføring Utensilier til lab” som står fysisk i reolen på depotet (07.01.046).

Sporbarhed af medier før indførelse af Formatex, findes i time/døgnkalender, som ligger fysisk i reolen på depotet (07.01.046).

 

Udstyr

Af standardprocedurerne fremgår det, hvilket udstyr der skal anvendes.

 

I Fomatex registreres, hvilket behandlerrum der er anvendt, for at sikre sporbarhed til udstyr under aspiration og transferering.

 

I Formatex kan der ses i, hvilke inkubatorer æggene er dyrket. Desuden kan der ses, hvor vitrificerede embryoner/blastocyster er opbevaret. Via Formatex kan det også spores, i hvilke tanke og kanistre nedfrosset sæd er opbevaret.

 

Behandling

Patientjournalen og Formatex indeholder oplysninger om, hvilke behandlinger en patienten har fået. Desuden er der information om, hvornår og hvem der har udført behandlingen.

 

På dyrkningsskemaet og i Formatex er der ligeledes mulighed for at spore oplysninger om behandling og hvilken bioanalytiker/læge, der har udført behandlingen/proceduren.