Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Histologisk biopsi

Biopsi = vævsprøve = grovnålsbiopsi = histologisk biopsi.
Der udhentes en 1 – 2 cm lang vævspølse med en 1 – 2 mm tyk kanyle på biopsipistol.

 

1,2 mm kanyle anvendes til:

 • • påvisning af tumortype ved primærtumor

 • • typebestemmelse af levermetastaser ved tvivl om primær tumor

 

1,6 mm kanyle anvendes til:

 • • diagnostik af parenkymatøs lever- og nyresygdom

 • • diagnostik af lymfomtype

 

Kontraindikationer:

 • • Operabel Resektable cancer, c. pancreatis og HCC p.g.a. spredningsrisiko (seeding).

 

Forberedelse:

 • • Patienten skal være indlagt og fastende 4 timer forud for undersøgelsen. Må drikke vand indtil 2 timer før undersøgelsen.

 • • Patienten skal være kooperabel og forstå instruktion.

 • • Børn og unge patienter <ca. 18 år skal i generel anæstesi.

 • • Patienten og evt. forældre informeres om indgrebet og eventuelle komplikationer.

 • • Forældres/forældremyndighedsindehaverens samtykke skal foreligge ved børn <15 år. Børn der er fyldt 15 år kan selv give samtykke, men forældremyndighedsindehaveren skal informeres og inddrages i beslutningen.

 • • Forprøver skal foreligge og være i niveau i henhold til skema Forberedelse til UL og intervention

 

Udførelse:

 • • Der anvendes styr (bedre LA, mere sikkert, bedre prøver) og sterile forhold.

 • • Processen/organsted lokaliseres, punkturlinien aktiveres og korteste punkturvej, der undgår vigtige strukturer, og hvor processen ses tydeligt, findes. Ved hjælp af farvedoppler lokaliseres karrene i området, så disse så vidt muligt undgås.

 • • Vær opmærksom på arteria gastrica breves mellem ventrikel og milt.

 • • Undgå biopsi på tværs af hepars kar, specielt venerne.

 • • Der punkteres under ingen omstændigheder gennem milt (blødning), galdeblære (cholascos) eller colon (peritonitis).

 • • Lokalanæstesi injiceres, og herefter udtages 2 gode biopsier.

 • • Biopsierne lægges på hvid Micropore og derefter i fikseringsvæske (formalin).

 • • Håndtering og forsendelse af histologisk biopsi fikseret i formalin

 • • Specielt for nyrebiopsier (mhp. parenkymatøs nyresygdom) gælder, at de skal lægges på hvid Micropore og derefter i fysiologisk saltvand og sendes med Taxa til Patologisk Institut umiddelbart efter udhentning.

 • • Specielt for nyretumorbiopsi skal præparatet behandles som andet tumorbiopsi, på hvid micropore og i formalin.

Lægen er ansvarlig for:

 • • At prøve og patologihenvisning er mærket med korrekt navn og cpr.nr.

 • • At der via Pato Web oprettes rekvisition med relevante oplysninger.

 • • At indgrebets art anføres i RIS

 

Efterbehandling: I henhold til skema: Forberedelse til UL og intervention

 

 

Ved biopsi af nyre tumor vurderes efterregi af urologerne.