Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Os sacrum

 

Ved ikke-traumatiske indikationer tages billederne så vidt muligt stående.

AP/PA

LAT

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 4

 

AP/PA

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

 

kV 80

 

ANBEFALET POSITIONERING

PA Stående: Pt. står med front mod lungestativ/detektor

AP Liggende: Pt. ligger lige på ryggen, med benene strakte.

 

CENTRERING
 

PA Stående: Midtsaggitalt 5 cm under spina iliaca anterior superior. (Dette svarer til midt mellem symfysen og spina iliaca anterior superior). Røret kippes 15° cranielt.

 

AP Liggende: Midtsaggitalt 5 cm under spina iliaca anterior superior. (Dette svarer til midt mellem symfysen og spina iliaca anterior superior). Røret kippes 15° caudalt.

 

BILLEDKRITERIER

AP/PA: Hele os sacrum skal være fremstillet, og L5 og sacroiliaca-leddene skal være med. Hvis symfysen overlejrer os sacrum, er der kippet for meget caudalt. Leddet mellem L5 og S1 skal være friprojiceret. Processus spinosus på L5 skal ligge midt i hvirvel-corpus.

 

LAT

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

 

kV 80

 

ANBEFALET POSITIONERING

 

LAT Stående: Pt. står med venstre side mod lungestativ/detektor.

LAT Liggende: Pt. ligger lige på venstre side med benene let bøjet. Læg evt. en pude mellem knæene. Armene skal være i 90° ud fra kroppen og albuerne skal være flekterede.

 

CENTRERING

 

LAT: Palpér processus spinosus på de nederste lumbalhvirvler og centrér 3-4 cm ventralt herfor, og i højde med spina iliaca anterior superior.

 

BILLEDKRITERIER

 

LAT: Centrer den vandrette centralstråle i niveau med hofteleddene

Som udgangspunkt centreres den lodrette centralstråle så den flugter med bagkanten af corpus L5, svarende til ca. 4cm bag hofteleddet

Udblænding i længderetningen så L5 og distale del af os coccygis medfotograferes

Udblænding i bredden så forkanten af corpus L5 og bagkanten af os sacrum medfotograferes (i nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en bredere udblænding)