Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af patient i GU-leje stue B og stue G

 

Formål

At sikre optimal operationsadgang.

At undgå tryk på nerver, kar og hud.

 • • Ved GU-lejring i benbøjler, er der størst tryk på baghovedet, albuer, skuldre, os sacrum og lægmuskler.

At undgå træk på nerver og led.

 • • ved GU-lejring er der størst risiko for træk på:

 • • n. femoralis (undgå kraftig flexion af hofteled (max 90) samt undgå at hoften i flekteret tilstand udadroteres samtidig med abduktion)

 • • n. peroneus (undgå tryk på lateralsiden af knæleddet)

 • • n. obturatorus (undgå kraftig og langvarig abduktion af hoften)

 • • n. tibialis (højdejustering korrekt, så træk på nerven undgås)

 • • plexus brachialis (undgå at abducere armene mere end 90 grader i forhold til kroppen, undgå niveauforskel på armbord og leje

At sikre patienten fri respiration.

At imødegå påvirkningen af cirkulationen.

At patienten opretholder normal legemstemperatur.

At respektere patientens blufærdighed.

At give kirurg, anæstesi- og operationspersonale bedst mulige arbejdsstillinger.

At personale i teamet er bekendt med de forskellige lejringsformer og lejringstilbehør, samt kan betjene dette korrekt.

 

Definition af begreber

GU-leje og GU-bøjler refererer til, at stillingen svarer til den stilling man indtager ved gynækologisk undersøgelse.

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde

 

Fremstilling/ forberedelse til procedure.

 

 

 

Stue B + G

 

 

 

Gu-bøjler til stue B er placeret i stuens skyllerum, i skab på nederste hylde.

 

På stue G er GU-bøjlerne i skabet ved vinduet.

 • • Lejets benender udskiftes med GU-bøjler, og gulvpersonalet sikrer sig, at der er velfungerende velcrobånd monteret. Benbøjlerne sænkes til planleje, under anæstesiindledning.

 

Stue B og stue G

 • • 2 armborde med trykaflastende pude og ble. Tjek om de kan hæves/sænkes og vinkles.

 • • Formstøbt operationshovedpude med betræk.

 • • Trykaflastende knæpølle.

 • • Tæpper

 • • Det er anæstesiens ansvar at lejre hoved, hals, nakke og arme.

 • • Det er operationspersonalets ansvar at lejre resten af kroppen.

 Fremgangsmåde

 

 

 

 

 

Benposer findes i linnedrum

 • • Underbenklæderne tages af, mens patienten er dækket af tæppe.

 • • Patienten får evt. benposer på, og skjorten foldes godt op på ryggen. Gulvpersonalet sikrer sig, at tøj og underlag ligger glat.

 • • OP-personalet tjekker, at patienten ligger korrekt placeret på lejet.

 • • I samarbejde med anæstesipersonale lejres armene. Armbordene skal være i niveau med lejet. (for ar undgå skader på N. Radialis)

 • • Armen må max. vinkles 900 ud fra kroppen. (For at undgå skader på Plexus Brachialis) (Man bør tilstræbe max. 700).

 • • Armen lejres, så tommelfingeren vender opad. Obs at rotationen sker i skulderled og ikke kun i albueled.

 • • Patienten bedøves

 • • Knæpølle fjernes.

Stue B + G

 • • Lårunderstøtterne fjernes.

 • • Skålene placeres så de støtter læggene, uden at trykke op i knæhaserne (Afklemning af n.tibialis). Benposerne glattes på undersiden og benene fikseres med velcrobånd (Ikke for stramt).

Stue B og G

 • • OP-personalet tjekker, at benskålene er placeret mest hensigtmæssigt for denne patient. At trykket er ligeligt fordelt på læggene.

 • • Nu lejres i GU-stilling ved at der først flekteres i hofteleddet (løfte lige op til max 900), og derefter abduceres benene (Føres lige ud til siderne). Den samtidige udadrotation der sker i hofteleddet må max være 300

 • • Benene lejres således, at de er flekterede ca. 200 i knæleddet.

Picture 1

 • • OP-personalet sikrer sig, at N. peroneus ikke udsættes for tryk af benskålene ved at identificere caput fibulae.

Picture 2

Stue B og G

 

Generelle principper

 • • At underlaget er tørt og glat, og der ikke er hudkontakt til metal

 • • At lår-rem og andet nødvendigt lejringstilbehør anvendes, for at sikre patienten på lejet.

 • • At være opmærksom på at der ikke laves tryk på patienten fra f.eks. assistancebord, eller personale.

 • • Ved langvarig og belastende lejring, være opmærksom på evt. lejringsskift.

 • • Ved operationens afslutning omlejres patienten hurtigst muligt, for at minimere belastende lejring.

Sikkerhed/ hygiejniske forholdsregler

 • • På vores dokumentationsblanket signerer gulvpersonalet for, at de har fulgt afdelingens instruks for lejring.

 • • Der tages altid individuelle hensyn til patienten og evt afvigelser fra gældende instruks noteres i EPJ.

 • • Ved forflytning fra leje til seng observeres for trykmærker, specielt over os sacrum. Hvis der er trykmærke dokumenteres det i sygeplejejournalen.

 

Note

Maksimal vægt på leje og undervogne.

Maquet leje stue C og B og G: 200 kg og undervogn 135kg

Lejet stue 5: 380 kg – er placeret i OP receptionen og er beregnet til korte amb. undersøgelser når stue B og G er optaget.

Ekstra billedmateriale findes i lejringsmappe

 

Referencer

E-doc. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Kirurgisk afd. P

Standarder afd. AKO

Jørgen Fryd ”huskeseddel”

Marquet

Tempur

Ugeskrift for læger 170/18- 28. april 2008

Region Midtjylland – regionshosp. Randers og Grenå 6214 stensnitsleje.