Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Direkte henvisning af patienter med symptomer fra urinvejene til CT på de radiologiske afdelinger i Region Nordjylland

(Der er alene tale om direkte henvisningsmulighed af patienter over 18 år. Alle patienter under 18 år bør henvises til specialafdeling med henblik på strålehygiejnisk udredning).

 

Patienter med symptomer fra urinvejene kan henvises direkte til CT-scanning på de radiologiske afdelinger i Region Nordjylland fra Almen Praksis.

 

Alle patienter, der opfylder kriterierne for at indgå i kræftpakker, skal videreudredes i henhold til retningslinierne for den enkelte kræftpakke.

Indikationen skal anføres på henvisningen, og følgende symptomer skal angives:

 

Hæmaturi, makroskopisk eller mikroskopisk

Infektion

Stenmistanke

 

CT-urografi kan udføres enten uden i.v. kontrast (stenmistanke) eller med i.v. kontrast. Billeddiagnostisk Afdeling vurderer, hvilken undersøgelse der er relevant.

Som hovedregel er CT-urografi ikke relevant hos patienter under 40 år med mikroskopisk hæmaturi, med mindre der er disponerende faktorer, ligesom vandladningsproblemer i sig selv ikke udgør en indikation for CT-urografi. Begge patientkategorier bør primært ses af urolog.

 

Henvisning til CT fra Almen Praksis opfattes som elektive henvisninger, der har til formål at accelerere udredningen af vanskelige patienter, således at akutte og hastende patienter skal henvises direkte til specialafdeling, for ikke at forsinke udredningen. Der kan dog forekomme overraskende fund, der kræver akut eller hastende svarafgivelse, ligesom en beskrivelse kan kræve kontakt til henvisende instans med henblik på afklaring af usikkerheder mm. Derfor bør henvisende læge angive telefonnummer, man kan kontakte. Kan man ikke kontakte henvisende læge i dagtiden, bliver den praktiserende læge, der har ”vagten” kontaktet, med henblik på umiddelbar svarafgivelse.

De radiologiske afdelinger kan ikke arrangere indlæggelse eller kontakt til speciallæge – dette skal ske fra henvisende instans.

Link til praksisinformation vedr. urinveje: Nord-KAP, Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland - Urinveje (U)