Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alarmering ved brand – Skagen Gigt- og Rygcenter

 

Formål

At sikre hurtig og korrekt alarmering og evakuering i tilfælde af brand på Skagen Gigt- og Rygcenter eller i nabobygningerne.

 

Beskrivelse

Personalet skal følge Brand- og Evakueringsinstruksen, der hænger ved brandalarmen på væggen ud for teknikrummet.

På gangene findes 5 slangetromler med direkte vandforsyning.

I køkkenet findes en pulverslukker og et brandtæppe, og i teknikrummet findes en pulverslukker.

 

Ved brand følges den interne alarmeringsprocedure:

 • • Råb ”BRAND” på gangene. Specielt træningsafsnittet, hvor der ikke er auditiv alarm

 • • Tilkald Brandvæsenet – tryk 0 (for at få bylinje) efterfulgt af 112. Da der på SGR findes ABA-anlæg, vil brandvæsenet allerede være informeret.
  Oplys hvor det brænder (SGR, Hans Baghs Vej 23, 25 eller 27 – hvor på matriklen).
  Oplys navn og telefonnummer

 • • Red mennesker, advar truede og væk sovende, gennemgå alle værelser (hvis muligt).
  OBS: husk universalnøgle til at sikre adgang til værelserne (findes på sekretærens kontor).

 • • Bekæmp ilden med rette slukningsredskab

 • • Begræns branden – luk døre og vinduer

 • • Personale, træningsgæster mv. samles ved parkeringspladsen foran bygningen.

 

Ved redningsberedskabets ankomst:

 • • Underret redningsberedskabet om brandstedets beliggenhed, hvad der brænder, brandens omfang og om eventuelle personer, der muligvis ikke er kommet ud.

Efterfølgende kontaktes Afsnitsleder, Sygehusledelsen og Teknisk Afdeling.

 

Definition af begreber

Nabobygningerne: Skagen Gigt- og Rygcenter (Hans Baghs Vej 25) er bygningsmæssigt forbundet med Træningscentret (Hans Baghs Vej 27) og tæt bebygget med det gamle sygehus (Hans Baghs Vej 23).

Slukningsredskaber: slangetromler med direkte vandforsyning, pulverslukkere og brandtæppe.

ABA: Automatisk BrandAlarm.

 

Referencer

Trygfondens brandskole, som alle medarbejdere skal gennemgå og bestå x 1 årligt.