Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TOKS 2.0 for Hæmatologisk Afdeling

TOKS – tidlig opsporing af kritisk sygdom - en tilføjelse til den regionale instruks!

 

Hos mange hæmatologiske patienter er der ved/under indlæggelsen ofte mistanke om sepsis. På afdelingen er der et særligt fokus på sepsis og det er en del af rutinen at behandle patienter med sepsis.

For at undgå unødige tilkald af MAT-teamet er det på Hæmatologisk Afdeling besluttet, at det kun er vagthavende læge, der kontaktes ved ”Orange” og ”Rød” TOKS score.

Lægen vurderer i samråd med sygeplejersken, hvorvidt MAT-teamet skal tilkaldes og om bagvagten skal kontaktes.

I tvivlstilfælde eller hvis det vurderes nødvendigt, kan MAT-teamet selvfølgelig tilkaldes efter de retningslinjer for TOKS 2.0, som i øvrigt gælder for sygehuset.

Vagthavende læge tager stilling til det videre forløb, herunder observationshyppighed og justering af behandling, hvis det skønnes nødvendigt. Ordinationer, herunder lægelig vurdering af TOKS samt kliniske overvejelser journalføres.

Lægelig vurdering af TOKS

Den stuegangsgående læge vurderer dagligt den enkelte patient og forholder sig ved en TOKS score >0 til algoritmens anbefaling. Vurderes det, at der er grundlag for en anden tilladelig vital værdi, dokumenteres dette med en “Justeret TOKS” som anført i regionale retningslinjer for TOKS 2.0. Den justerede TOKS er gældende i det kommende døgn.

I weekender og på helligdage, hvor der kun en vagthavende/stuegangsgående læge er den seneste “Justerede TOKS” gældende, såfremt patientens kliniske tilstand ikke er yderligere forværret.

TOKS hyppighed

Patienter, der er indlagt til kemoterapeutisk behandling, stamcellehøst eller alene er indlagt i forbindelse med udredning uden påvirket almen tilstand vil kun blive TOKS scoret en gang i døgnet.

Hos terminale patienter kan TOKS undlades, hvis der ved lægelig vurdering ikke findes grundlag herfor.

Patienter, der modtages/overflyttes fra en anden afdeling i Medicinerhuset TOKS scores kun ved modtagelsen ved ORANGE eller RØD TOKS score.

 

De øvrige retningslinjer for TOKS 2.0 følges som anført i det regionale dokument.