Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Titel:

Fysioterapeutisk intervention til patienter med konservativt behandlede

proksimale humerus frakturer under indlæggelse og i ambulatoriet

 

Formål:

At beskrive den fysioterapeutiske intervention til patienter med en konservativt behandlet proksimal humerus fraktur med henblik på at:

 • sikre, at de fysioterapeutiske ydelser er præget af kvalitet og sammenhæng

 • sikre ensartede fysioterapeutiske ydelser til målgruppen

 • sikre, at alle fysioterapeuter på Sygehus Himmerland i Farsø har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandlingen af patienter med en konservativt behandlet proksimal humerus fraktur.

 

 

Definition af begreber:

Passive bevægelser: Bevægelse uden brug af muskelkraft

 

Regime for konservativ behandling af proksimal humerus fraktur:

De første 0-3 uger:Armen holdes passiv og der laves ødemprofylakse med musklerne over albue-, hånd- og fingerled.

 Holdningskorrektion.

 Passiv elevation til maksimalt 90 grader og 0 graders udadrotation.

 Patienten kommer til kontrol incl. røngten i ambulatoriet.

Fra 3.-6. uge: Der er tilladt fri ubelastet bevægelighed for skulderleddet inden for smertegrænsen. Det er tilladt at have ømhed under øvelser og daglige gøremål, blot de aftager efter 30 min. efter aktivitet.

Efter 6. uge: Ingen restriktioner udover smerter.

 

VIPS: Velvære, integritet, profylakse, sikkerhed. Sygejournal der anvendes på ortopædkirurgisk sengeafsnit O4 på Farsø sygehus.

Clinical suite: Elektronisk journalsystem der afløser tidligere journalsystem herunder VIPS

 

Almen genoptræningsplan: Individuel genoptræningsplan til patienter der har et lægefaglig begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Udarbejdes af fysioterapeuter. Genoptræning foregår i kommunalt regi.

 

Collar´n´ cuff slynge: Skulderbandage

 

Beskrivelse:

Instruksen retter sig imod patienter med proksimale humerus frakturer indlagt på ortopædkirurgisk afsnit O4, Sygehus Himmerland i Farsø eller set i ortopædkirurgisk ambulatorium på Sygehus Himmerland i Farsø der bliver behandlet konservativt

 

Fysioterapeutisk undersøgelse under indlæggelse og i ambulatoriet:

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand specielt med fokus på smerte, hævelse og funktionsniveau i skulderleddet.

 

Indhold

Der tages udgangspunkt i ”Den fysioterapeutiske undersøgelse” med fokus på følgende.

I anamnesen klarlægges

 • Beskrivelse af smerter

 • Tidligere funktions-/ aktivitetsniveau

 • Sociale forhold

 • Patientens forventninger til og mål med behandlingen

 • Postoperative tilstand

 

Inspektion:

 • Bevidsthedsniveau

 • Vegetative reaktioner, eksempelvis hudens farve, svedsekretion, kvalme og svimmelhed.

 • Hævelse og hæmatomer

 • Muskelfylde

 • Ernæringstilstand

 

Funktionsundersøgelse under indlæggelse:

 • Patientens evne til at forflytte sig i sengen samt ind og ud af sengen.

 • Patientens nuværende funktionsniveau evt. ganghjælpemiddel

 

Endvidere vurderes:

 • Patientens ressourcer og samarbejdsevner

 

Funktionsundersøgelse i ambulatoriet:

 • Patientens evne til at mobilisere sig selv

 • Patiens evne til at udføre øvelser

 

Endvidere vurderes:

 • Patientens forståelse for genoptræningen

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne, og på baggrund heraf tilrettelægges den individuelle fysioterapeutiske intervention.

 

Fysioterapeutisk behandling

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at

 • patienten er velinstrueret i og kan mestre regimet for konservativt behandlede humerus frakturer og træningsprogrammet, dvs. patienten er instrueret i selvtræning de næste 3 uger.

 • sikre at patienten egenhændig kan benytte collar’n’ cuff´en

 • sikre at patienten får en collar’n’ cuff slynge som kan bruges til aflastning de første 3 uger.

 • sikre, hensigtsmæssig generel forflytningsteknik

 • sikre, at patienten lærer teknikker til at kontrollere evt. ødem

 • sikre, at patienten tilbydes almen genoptræning til opstart 3 uger efter behandlingsstart, som fysioterapeuten udarbejder henvisning til. Dette sikres når pt. kommer til røntgenkontrol i ambulatoriet 7-10 dage efter traumet

 • Den fysioterapeutiske indsats dokumenteres i VIPS eller Clinical Suite og på behandlingskort hvis patienten er set under indlæggelsen.

 • Den fysioterapeutiske indsats dokumenteres på henvisningen hvis patienten er set i ambulatoriet.

Patienten er indlagt indtil smertebehandlingen er tilstrækkelig og indtil patienten kan klare sig i eget hjem eller der er bestilt den nødvendige hjemmehjælp.

 

Referencer:

http://www.ortopaedkirurgi.rn.dk/NR/rdonlyres/907DAB4C-E662-45D2-9605-62FA55308452/0/113_traeningsprogram_brud_paa_skulderen.pdf

Pjece: Træningsprogram til patienter med proksimal humerus fraktur der behandles konservativt.