Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroskopi ved blødning i ventrikel og duodenum

 

Formål

Kikkertundersøgelse af mavesæk og tolvfingertarm, hvor der kan forekomme blødning.

At standse blødning i mavesæk eller tolvfingertarm.

 

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

  • • At gastroskop og udstyr er til stede og brugbart

  • • At indikationen foreligger

  • • At patienten er klar og gjort klar på afdeling

  • • At operatør er klar.

 

Fremstilling

Se Fremstilling til gastroskopi.

OBS: at gastroskop skal være udstyret med separat skyllekanal.

 

Derudover

Skleroseringskanyle.

1-2 styk 10 ml Luer Lock sprøjter.

Ethoxysclerol (anvendes ved varicer).

1 ml Adrenalin.

Steril injektions natriumklorid 100 ml.

Rød kanyle.

Heatprope.

Argonbeamer inkl. Argonsonde evt.

 

Ved kendskab til store mængder hæmatemese

Dobbeltløbet gastroskop.

Stor sort/grå aspirationssonde.

60 - 100 ml sprøjte med kateteransats.

Steril vand.

Usterile fade.

Stykker til opsamling,

Evt. is.

Steril skylleflaske.

Skylleslange til skylleflaske.

Stålspand.

 

Procedure

Skopet klargøres. Se vejledning til Fremstilling til gastroskopi.

Patienten modtages. Se vejledning om Patientforløb ved endoskopi.

Undersøgelsen foregår på en operationsstue med anæstesiassistance i tilfælde af, at man fortsætter med operation.

Anæstesiformen aftales med vagthavende anæstesiolog.

Operatøren indfører gastroskopet i patienten og lokalisere blødningskilden.

Ved brug af Adrenalin: Se vejledning til ”Adrenalinblanding: en til hundrede procent”.

Ved brug af Ethoxysclerol: Se vejledning til ” Ethoxysclerol til brug ved endoskopier”.

Ved brug af Argonbeamer: Se vejledning Brug af Argonbeamer.

Ved brug af Heatprope: Se vejledning ”Brug af Heatprope”.

Efter endt behandling, soigneres patienten og punkter sidst i vejledning om Patientforløb ved endoskopi kan følges.

 

Rengøring

Se særskilt vejledning om rengøring af endoskoper.

Er beskrevet i ” Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper fra Statens Serums Institut og https://hygiejne.ssi.dk/NIRendoskoper

Infektionshygiejniske retningslinier 8.11”.

Apparater: Argonbeamer og heatprope tørres af med en opvredet sæbeklud.