Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning – Visitation - Røntgenundersøgelser på ortorad sektor

 

 

Denne instruks omhandler procedurer ved visitation af røntgenundersøgelser i ortopædradiologisk sektion. Den omhandler ikke visitation af MR, CT eller ultralyd undersøgelser.

 

Ved ortorad sektor gælder generelt Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor

 

Baggrund

Man kan gå ud fra, at henvisende læge har opfyldt regler og retningslinier for henvisning til radiologiske undersøgelser, herunder foretaget en vurdering af strålefaren i forhold til forventede resultat af undersøgelsen. Man skal dog altid være opmærksom på misforståelser i denne henseende, derfor nedenstående retningslinier.

Der kan dog være specielle forhold, der gælder for konventionelle røntgenundersøgelser. Disse er listet nedenfor:

 

Store undersøgelser

Ved store undersøgelser, der normalt kræver lægelig visitation forstås:

  • • Undersøgelser, der kræver kontrastindgift. Både intravenøst, men også fistulografier, artrografier mm hører under denne kategori.

  • • Undersøgelser, der kræver en læge til at udføre den. (Gennemlysningsundersøgelser og kinematografiske undersøgelser hører med her)

  • • Røntgen af columna, hvor henvisningen ikke umiddelbart indeholder de i retningslinier for røntgenundersøgelse af columna anførte indikationer, eller hvor der er tvivl om indikationerne.

  • • Måleoptagelser, der ikke er henvist af læger på ortopædkirurgisk afdeling. Alle henvisninger fra praktiserende læger vedrørende dette og fra speciallæger skal visiteres af en læge.

  • • Hofte- og bækkenundersøgelser, henvist på børn under 16 år, og som ikke er henvist på indikation traume eller fra ortopædkirurgisk afdeling som led i et undersøgelsesforløb eller behandling (se nedenfor)

 

Store undersøgelser, der kan visiteres af radiografer som rutine:

  • • Columna, og andre store knogler, som led i udredningen eller postoperativt fra ortopædkirurgisk afdeling.

  • • Columna fra andre instanser, der overholder retningslinier for røntgenundersøgelse af columna. Det vil generelt sige alle patienter over 50 og patienter med kendt malign lidelse.

  • • Columna henvist på mistanke om fraktur, og hvor patienten transporteres i henhold hertil (halskrave / liggende mm).

  • • Bækken og hofte fra ortopædkirurgisk afdeling, og som er led i en behandling eller i et undersøgelsesforløb. Dette gælder således også på børn, hvis de overholder ovennævnte.

Små undersøgelser

Små undersøgelser er undersøgelser af led og knogler på ekstremiteterne, inkl. hofteled på voksne. Her kan undersøgelserne visiteres af en radiograf. Dog skal man altid være opmærksom på indikationerne, og hvis undersøgelsen strider mod generelle regler for røntgenundersøgelse af patienter, skal henvisningerne visiteres af en læge.

 

Visitation:

Visiteringen foregår i RIS, og udføres efter de forskrifter, der er opsat herfor.

Ved visitationen skal man tage stilling til berettigelsen af undersøgelsen, herunder overveje alternative, ikke-strålebelastende undersøgelser, der lige så godt forventes at give de oplysninger, henvisende læge anmoder om.

Man skal vælge den rigtige undersøgelse, kun i meget sjældne situationer kan man vælge en undersøgelse, der ikke er nævnt i amtets liste over undersøgelser. Man skal være meget præcis i sit valg, også af sidebetegnelsen. Kontrastindgift mm skal kontrolleres og i givet fald kodes ind allerede ved visiteringen. Der foreligger et stort antal rutinevalg i RIS, især hvor der rutinemæssigt er tale om flere undersøgelser ved samme booking. Eksempel er RU begge hænder og håndled, som hedder hænderreuma, og som helt automatisk påfører alle koderne til RIS.

Ved visitationen skal på henvisningen påføres eventuelle retningslinier for teknik. Hvor der foreligger en instruks for undersøgelsen kan dette udelades, og undersøgelsen opfattes som en ”rutine” undersøgelse, og udføres i henhold til de udgivne retningslinier og instrukser.

Man skal tage stilling til ventetider og prioritering. Her gælder de i Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor angivne retningslinier.

Kan man ikke godkende indikationen for undersøgelsen skal henvisningen returneres, med bemærkninger om, hvorfor man ikke kan udføre undersøgelsen.

Ligeledes skal man tage stilling til, hvem der skal beskrive undersøgelsen, samt om undersøgelsen skal til konference, og i givet fald bestille denne.

Når henvisningen er visiteret påhviler det bookingsekretæren at udføre bookingen i henhold til de på henvisningen anførte prioriteringer og procedurer.