Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna lumbalis postoperativt

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Underbenklæderne skal trækkes ned, så elastikken ikke kan ses på billederne, alternativt skal patienten have sygehusets undertøj på.

OBS.: Der kan lægges et lille glidestykke under lejelagenet.

OBS. På rum 2, 3 og 4 skal patienten ligge med hovedet ud i rummet.

Standardoptagelser

Liggende AP- og lat. (tages som udgangspunkt liggende, men kan afhængig af patientens tilstand også tages stående).

Det er kun nødvendigt, at fotografere aktuelle vertebrae + 1 ½ vertebrae over og under.

Positionering

AP: Patienten ligger på ryggen med armene ned langs siden. Pude under benene, så lændelordosen rettes ud.

Lat.: Hvis der er skoliose vurderes denne med henblik på, om patienten skal ligge med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen. Armene bøjet fremad og opad, benene let bøjede. Læg evt. en pude mellem knæene. Patienten skal ligge lige.

Patienter, som ikke kan ligge på siden, kan fotograferes med vandret strålegang.

Centrering

AP: Centrer i midtsagittalplan og på osteosyntesematerialet.

Lat.: Der centreres på osteosyntesematerialet.

Billedkriterier

Cage opererede patienter:

AP: Skal ikke kippes

Lat.: lige sidebillede, ikke roteret. Relevant discus friprojiceres (evt. 2 billeder). Processus transversus skal medfotograferes.

Discusprotese opererede patienter:

AP: Protesediscus friprojiceres (hvis der er 2 proteser, tages der evt. 2 billeder)

Lat.: Lige sidebillede, ikke roteret. Relevant discus friprojiceres (evt. 2 billeder). Processus transversus skal medfotograferes.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

Lat. (cageoperation)

AP (cageoperation)

 

 

Billede 7

Billede 8

 

 

Lat. (discusoperation)

AP (discusoperation)

Billede 6

Billede 3