Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyperbilirubinæmi hos nyfødte

 

Formål

Gulsot er den mest almindelige tilstand, som kræver lægehjælp hos nyfødte. Den gule farve i huden og sclera hos nyfødte med gulsot, er resultatet af ophobning af ukonjugeret bilirubin. In most infants, unconjugated hyperbilirubinemia reflects a normal transitional phenomenon. I de fleste spædbørn afspejler ukonjugeret hyperbilirubinæmi et normal overgangsfænomen, men hos nogle spædbørn kan bilirubinniveauet i serum stige af forskellige årsager. Denne stigning skal behandles, idet konjugeret bilirubin er neurotoksisk og kan forårsage død hos nyfødte og livslang neurologisk sequelae hos spædbørn, der overlever (kernicterus). Derfor skal tilstedeværelsen af neonatal gulsot resultater i diagnostisk evaluering.

 

Definition af begreber

Ingen.

 

Beskrivelse

Transkutan bilirubinometri:

Transkutan bilirubinometry er en screeningsmetode, til at afsløre hyperbilirubinæmi. Hos denne gruppe med forhøjet bilirubinæmi foretages direkte måling af bilirubin ved blodprøvetagning.


(SpectRx’s bilirubinometer)

 

1.

Indikationer for screening af nyfødte børn med henblik på fototerapi efter 24. levetime:

 

1.1

Raske børn født til termin eller næsten til termin og som udvikler visuel gulfarvning af huden skal undersøges med hjælp af SpectRx’s bilirubinometer. Dette ikke er aktuelt ved ambulant fødsel. Det er først efter 24 timer at undersøgelsen er aktuel. Hvis transkutan bilirubin (TcB) >70 % af lysgrænsen bestemmes serum total bilirubinkoncentrationen (TSB). Hvis TSB <70 % af lysgrænsen behøver man ikke at bestemme TSB.

 

1.2

Børn indlagt på Børneafdelingen. Se egen instruks i PRI.
Hvis gestationsalderen er >32 uger gælder samme indikationer som for raske børn.
Hvis gestationsalder er <32 uger foretages ingen screening med måling af TcB, dvs. TSB bestemmes altid.

2.

Gulsot inden 24. levetime.

 

2.1

Der foretages ingen screening, og TSB bestemmes altid.Vejledende retningslinier og behandling af hyperbilirubinæmi hos nyfødte:

Lysbehandling:

 

1

Raske børn, dvs. børn, der ligger på Barselsgangen.
S-bilirubingrænsen for lysbehandling er 50 mikromol/l højere end grænsen for let syge børn (1.2).

 

1.2

Let syge børn, dvs. børn, der ikke er/har været svært syge (1.3).
S-bilirubingrænsen for lysbehandling sv.t. fødselsvægten i gram divideret med 10, udtrykt i mikromol/l.
For børn med fødselsvægt <
1000 gram er grænsen dog altid 100 mikromol/l og for børn med fødselsvægt >3000 gram altid 300 mikromol/l.

 

1.3

Svært syge børn, dvs. børn der har/har haft:

 

 

1.3.1

Svær perinatal asfyksi (forårsagende cerebrale symptomer).

 

 

1.3.2

Svær infektion (sepsis, meningitis, pneumoni).

 

 

1.3.3

Svær RDS.

 

 

1.3.4

Andre tilstande af lignende sværhedsgrad.


S-bilirubingrænsen for lysbehandling er 50 mikromol/l lavere end grænsen for let syge børn (1.2), dog aldrig under 100 mikromol/l (børn med fødselsvægt <
1500 gram).

Udskiftningstransfusion:

 

2.1.

S-bilirubingrænsen for udskiftningstransfusion er både for raske, let syge og svært syge børn 100 mikromol/l højere end grænsen for lysbehandling (1.1, 1.2 og 1.3).


“Stignings”-grænser:

 

3.1

Der er indikation for lysbehandling, hvis s-bilirubin stiger 8 mikromol/l/time målt over nogle timer med flere bestemmelser (pga. usikkerheden på den enkelte bilirubinbestemmelse er det nødvendigt at have 3 målinger for at kunne bedømme stigningen med rimelig sikkerhed).

3.2

Der er indikation for udskiftningstransfusion, hvis s-bilirubin stiger >10 mikromol/l/time trods lysbehandling, målt over nogle timer med flere bestemmelser (se ovenfor).

Seponering af lysbehandling:

 

4.1

Når S-bilirubin er faldet til omkring 80 % af lysbehandlingsgrænsen.

Væskebehov under lysbehandling:

 

5.1

Et normalt diende barn behøver ikke væsketilskud.
Alle andre børn har behov for ekstra væske, rutinemæssigt foreslås 20 ml/kg/døgn; Dog børn født ekstremt tidligt/med ekstrem lav fødselsvægt antageligt 30 ml/kg/døgn.

Sen hyperbilirubinæmi:

 

6.1

Hvis børnene er mere end 14 dage gamle, indlagt på Børneafdelingen og ikke er meget syge, øges lysgrænsen til: Aktuelle vægt i gram divideret med 10 + 50 mikromol/l.
Hvad angår udskiftningsgrænsen er eneste ændring, at den aktuelle vægt bruges som beregningsgrundlag i stedet for fødselsvægten, dvs. udskiftningsgrænsen er:
Aktuelle vægt i gram divideret med 10 + 100 mikromol/l.

 
Diagnosekoder:

P589 Icterus neonati uden specifikation

DP581 Icterus haemolyticus neonati ved blødning

DP582 Icterus haemolyticus neonati ved infektion

 

Referencer

Bhutani V, Gourley GR, Adler S, Kreamer B, Dalman C, Johnson

LH. Noninvasive measurement of total serum bilirubin in a

multiracial predischarge newborn population to assess the risk of

severe hyperbilirubinemia. Pediatrics. 2000;106:e17. Available

 

Bhutani VK, Johnson LH, Maisels MJ, et al. Kernicterus: epidemi-

ological strategies for its prevention through systems-based

approaches. J Perinatol. 2004;24:650–662

 

Bhutani VK, Johnson L, Sivieri EM. Predictive ability of a predis-

charge hour-specific serum bilirubin for subsequent significant

hyperbilirubinemia in healthy term and near-term newborns.

Pediatrics. 1999;103:6–14

 

Ennever JF. Blue light, green light, white light, more light: treat-

ment of neonatal jaundice. Clin Perinatol. 1990;17:467–481

 

Kaplan M, Hammerman C. Severe neonatal hyperbilirubinemia: a

potential complication of glucose-6-phosphate dehydrogenase

deficiency. Clin Perinatol. 1998;25:575–590

 

Kaplan M, Hammerman C, Maisels MJ. Bilirubin genetics for the

nongeneticist: hereditary defects of neonatal bilirubin conjuga-

tion. Pediatrics. 2003;111:886–893