Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ mus articuli

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

 

AP- og lat. samt museoptagelse.

Positionering

 

 

 

 

AP: Liggende på lejet med strakt ben. Roter patientens ben, så patella bliver midtstillet. Støt med sandpose.

Lat.: Sideleje med det aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen og flekter 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran eller bagved patienten på pude/skumgummipude.

Museoptagelse PA: Liggende på knæ og hænder, så kroppen læner lidt fremad. Knæleddene flekteres 60 – 70 grader.

 

Hvis patienten ikke kan medvirke til en PA-optagelse, tages AP-billede.

Museoptagelse AP: Patienten ligger på ryggen. Knæleddet flekteres 45 grader. Skumgummipude under knæet.

 

Centrering

 

 

 

 

 

AP: Èn cm under patellas nederste kant.

Lat.: Midt i ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader caudo-cranielt.

 

Museoptagelse PA: Midt i knæleddet. Udblænd så 4-5 cm proksimalt og distalt for leddet medfotograferes.

 

Museoptagelse AP: Mit på patellas nederste kant. Røret kippes caudo-cranielt (ca.25 grader) og vinkelret på tibia.

 

Billedkriterier

AP: Patella midt i femur. Fri ledspalte. Godt eksponeret.

Lat.: Fri ledspalte, også i femoro-patellarleddet. Condylerne skal ligge over hinanden. 1/3 af caput fibula skal ligge under tibia. Godt eksponeret.

 

Museoptagelse PA/AP: Fri ledspalte uden overlejringer. Godt eksponeret.

 

Husk højre/venstre markering

 

AP-billede

Lat. billede

Museoptagelse

Billede 3

 

 

Billede 4

 

Billede 1