Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patient indlagt til perforant- eller fistellukning

 

Formål

At sikre en høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienten, der får foretaget perforant- eller fistellukning.

 

Definition af begreber

Perforant:

Det er en forbindelse mellem det overfladiske og det dybe venesystem. Hos patienter, hvis veneklapper i perforanter ikke lukker, opstår der refluks fra de dybe vener til huden og dermed risiko for sår. Det er kun insufficiente perforanter, der skal lukkes.

Fistel:

Det er er en venesidegren, der i forbindelse med at venen er brugt til bypass, ikke er blevet lukket. Herved kan der fremkomme et rødligt område på huden.

 

Beskrivelse

Patienterne henvises fra Venesårambulatoriet eller Karkirurgisk Ambulatorium, hvor lægen informerer patienterne om operationen.

 

Præoperativ sygepleje

Der skal ikke tages blodprøver eller EKG, medmindre dette er anført i journalen.

 

Information/undervisning og medinddragelse:

Se instruks for indlæggelsessamtale.

Patientens kontaktperson er primærsygeplejersken. Se afdelingens instruks for kontaktpersons-ordning.

 

Hud/væv:

Operationsfeltet raseres ved behov.

 

Ernæring:

Patienten skal ikke være fastende forud for indgrebet.

 

Lægemiddeladministration:

Der er ingen præmedicin.

 

Koordinering:

Ved indlæggelsen bliver patienten ultralydsscannet af lægen, mhp. markering af perforanten eller fistlen.

Der afklares hvordan/sørges for hjemkørsel samme eftermiddag/aften.

 

Modtagelse af patient fra operationsgangen

 

Observation/overvågning:

Patientens tilses umiddelbart efter ankomst til afdelingen. Der måles ikke rutinemæssigt værdier.

 

Hud/væv:

Forbinding tilses.

 

Smerter:

Behov for smertestillende vurderes. Der må gives 1g Paracetamol PN.

 

 

Aktivitet:

Patienten må være EL umiddelbart efter indgrebet.

 

Udskrivelse:

Patienten udskrives om eftermiddagen eller i forbindelse med aftenstuegang.

Suturfjernelse 14. dag hos egen læge.

Patienten fortsætter eventuel vanlig støttestrømpe.

Indkaldes til ambulant kontrol efter ca. 1 måned i Venesårambulatoriet eller Karkirurgisk Ambulatorium.