Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Iltbehandling i hjemmet, Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Beskrivelse
 

Kriterier for iltbehandling i hjemmet


For lungesyge
Hos patienten, der vurderes at have behov for iltbehandling i hjemmet, skal der laves ilttest, der afgør, om kriterierne for ilt i hjemmet er opfyldt.

Ilttest:
Der tages A-punktur efter 1 time uden ilt samt med det ønskede antal liter efter 1 times iltbehandling på den aktuelle dosis. Iltdosis afgøres af lægen.
Se:
Iltbehandling i hjemmet ved kronisk obstruktiv lungesygdom.

 

For ikke-lungesyge patienter
Det afgøres af lægen, om der på grund af svær fysisk lidelse er behov for at give ilt som støtte. Der kan blandt andet være tale om terminale lidelser, cancerlidelser, hjertesygdom, Hortons hovedpine eller lignende. Her gives ilten efter behov i hjemmet. Patienter behøver ikke opfylde kriterierne fra Dansk Lungemedicinsk Rekommandation.

 

Handlinger/ tiltag
Henvisning til lungesygeplejersken

Alle indlagte patienter, der udskrives med ilt i hjemmet, henvises til lungesygeplejerskerne på Aalborg Universitetshospital, Thisted. Kontaktes på tlf. nr. 40382375 på alle hverdag mellem kl. 7,30–15,00. Lungesygeplejersken tilser patienten inden udskrivelsen. Patienten informeres om evt. tidspunkt for besøg i hjemmet.

Lungepatienter, der får ordineret ilt fra Medicinsk Ambulatorium, får ligeledes tilbudt et opfølgende besøg umiddelbart efter, at ilten er installeret i hjemmet. Plejepersonalet skal kontakte lungesygeplejersken på tlf. nr. 40382375.

Ikke-lungesyge patienter får et enkelt opfølgende besøg af lungesygeplejersken umiddelbart efter udskrivelsen. Det gælder også, hvis ilten er ordineret ambulant. Plejepersonalet skal kontakte lungesygeplejersken på tlf. nr. 40382375.

 

Information til patienten
Patientinformationen gives primært af lungesygeplejersken. Indlagte patienter får vist en iltkoncentrator og en lille mobil iltflaske, som står i Medicinsk-Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, MO3.

Der står små iltflasker i MO3, som kan anvendes ved hjemtransport, og som ikke må ikke bruges til andre formål. Man må ikke stille patienternes tomme iltflasker der, som skal retur til Vital Aire.

Patienten vejledes omkring brug af ilt i hjemmet og medgives skriftlig information om anvendelse heraf. Vital Aire's medarbejder, som kommer og installerer ilten, giver en grundig vejledning.
Patienten informeres ligeledes om forholdsregler i forbindelse med iltbehandling.

Følgende to pjecer udleveres:
”Iltbehandling i eget hjem ved lungesygdom” (til gruppen af lungesyge) og ”Iltbehandling i eget hjem” (til gruppen med ikke-lungesyge patienter, hvor ilten gives som støtte)

Begge grupper får pjecen: Iltbehandling i dagligdagen - patientvejledning. Lungeforeningen.

 

Bestilling af ilt
Ilten bestilles hos Vital Aire.

Ilten bestilles af sygeplejerske/læge online på Vital Aire’s hjemmeside (Bestilling af ilt).

Ilt-ordinationen kan også faxes til Vital Aire på fax nr. 44927207 (Se bilag).

Nærmere aftale om leveringstidspunkt skal ske ved henvendelse til Vital Aire på tlf. nr. 44923544

Ved ændringer i iltdosering for patienter, som har ilt i forvejen, skal Vital Aire have besked online på Vital Aire’s hjemmeside (Bestilling af ilt) eller faxes til Vital Aire på fax. nr. 44927207 (se bilag) og efterfølgende på tlf. 44923544 som bekræftelse på, at ændringen er modtaget.
I akutte tilfælde står der Zen-O-iltkoncentrator i MO3, som kan bruges hvis ilten skal opsættes i hjemmet. Se vejledning på maskinen. Afhentes efterfølgende hverdag i hjemmet og ny koncentrator opsættes.

 

Transport med ilt til hjemmet
Ved hjemtransport af patienter med ilt skal der bestilles liggende transport med ilt til dem, der ikke kan sidde i en almindelig transport.

Ved siddende transport er der iltflasker i MO3, som kan anvendes. Disse flasker MÅ IKKE anvendes til andet formål i afsnittet.
Hvis der medgives iltflaske til hjemtransporten, skal dette meddeles online på Vital Aires hjemmeside (Bestilling af ilt → under: Registrering tag hjem flaske.

 

Ambulant opfølgning ved lungesygeplejerske
Alle patienter, der får ilt på grund af en lungelidelse, skal til kontrol ved lungesygeplejerske i Medicinsk Ambulatorium efter 3 måneder, hvor det undersøges, om dosering af iltbehandlingen skal fortsætte/ seponeres eller ændres. Patienten informeres om, at der evt. tages blodprøve med og uden ilt, eller udelukkende saturationsmåling. Vurderes ved denne kontrol, om behov for kontrol ved læge efterfølgende.

Der skal til kontrollen bestilles ilttest, lungefunktionsundersøgelse og samtale med lungesygeplejersken. Der skal gøres opmærksom på, hvis der er tale om KOL-patienter af hensyn til NIP-KOL-registrering.
Terminale patienter skal ikke have opfølgende iltkontrol, hvis ilten gives som permanent støtte.
Ikke-lungesyge patienter skal følges op efter 2-3 måneder hos udskrivende læge med henblik på fortsat behandling/ seponering.

 

Opfølgning ved lungesygeplejerske
Der skal tages kontakt til lungesygeplejersken så snart, det er besluttet, at patienten udskrives med ilt, af hensyn til vejledning og planlægning af evt. hjemmebesøg på tlf. nr. 40382375. Hvis ikke lungesygeplejersken træffes, sendes intern henvisning.

Alle patienter har mulighed for at kontakte lungesygeplejersken ved tvivlsspørgsmål på telefon 23288180 på alle hverdage kl. 7,30-08,30 og kl. 11,00-12,30.
Alle lungepatienter med ilt i hjemmet følges cirka hver 6. måned med besøg/ kaldes ind til lungesygeplejersken, hvor iltbehandlingen vurderes med henblik på ændringer i iltdosering eller eventuel seponering.
Ikke-lungesyge patienter får kun et enkelt besøg i forbindelse med udskrivelsen.

 

Kontakt til lungesygeplejersken
Lungesygeplejerskerne kan kontaktes på tlf: 40382375 på alle hverdage mellem kl. 07,30-15,00.

Formål

At vejlede personalet i, hvordan de afklarer, hvem der har behov for ilt i hjemmet, hvordan det bestilles, og hvordan de sikrer, at patienten får nødvendig/optimal viden om iltbehandling i hjemmet.

 

Referencer

Dansk Lungemedicinsk Selskabs rekommandation: Iltbehandling i hjemmet: Iltbehandling i hjemmet – DLS | Dansk Lungemedicinsk Selskab

Iltbehandling i hjemmet ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)