Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopbehandling - Regionshospital Nordjylland

 

Beskrivelse

Denne instruks er et supplement til vores fælles regionale instruks vedr. Hjertestopbehandling: https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx

 

Basal og avanceret genoplivning

Alt personale skal kunne tilkalde hjælp (Hjertestophold/Falck), starte og give basal genoplivning, indtil Hjertestopholdet/Falck kommer og tager over, hvorefter man står til rådighed og assisterer efter behov.

 

- Basal genoplivning

 1. 1. Er der tegn på liv? Tal – rusk (brug højst 10 sek.)
  Hvis patienten ikke reagerer: råb på hjælp, læg patienten på ryggen.

 2. 2. Skab frie luftveje ved at bøje patientens hoved tilbage og løfte hagen

 3. 3. Se – føl – lyt efter vejrtrækning (brug højst 10 sek.)

 4. 4. Giv hjertemassage midt på brystbenet
  30 tryk (i hastigheden 100-120 tryk /minut) – tryk 5-6 cm ned.

 5. 5. Ventilér på maske (eller mund til mund) – 2 pust, så brystkassen hæver sig

Fortsæt genoplivning med hjertemassage og ventilation i rytmen: 30 tryk/2 pust

Indtil Hjertestopholdet kommer og overtager genoplivning

 

Se endvidere bilag: Action Card – Personale i afsnit med hjertestop

 

- Avanceret genoplivning

Vi følger internationale guidelines:

https://genoplivning.dk/wp-content/uploads/2021/03/ALS_Folder_Voksne.pdf

– se endvidere fælles instruks: https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx

 

- Specielt for børn og gravide patienter

Se regional retningslinje: https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx.

 

Alarmering ved hjertestop

Man har pligt til at kende procedure for hjertestopalarmering på den matrikel/afdeling, man befinder sig på.

I Brønderslev og Skagen tilkaldes Falck via 112, i Frederikshavn og Hjørring tilkaldes Hjertestopholdet via hjertestopknap eller telefon – se bilag: Alarmering af hjertestop – RHN.

 

Hjertestopholdets responstid

Hjertestopholdet skal, efter at have modtaget et hjertestopkald, være fremme ved aktuelle hjertestopsituation indenfor 3 minutter. Personalet skal agere på manglende respons ved at ringe til omstillingen 97640009 / fra Dect-telefon 40009. Ved Dect-telefoner kan man reagere allerede efter 30 sekunder – se bilag: Alarmering af hjertestop – RHN.

 

Kontraindikationer for iværksættelse af genoplivning

Ved hjertestop startes altid basal genoplivning. Afsnittet har ansvar for opdateret viden om kontraindikation for genoplivning. Skal genoplivning ikke iværksættes, skal det fremgå tydeligt af patientens journal med begrundelse herfor og dokumentation for, at patient og evt. pårørende er informeret og accepterer.

 

Dokumentation af behandlingen

Hjertestopbehandlingen og resultatet heraf dokumenteres i patientens journal af den medicinske læge. I de tilfælde, hvor alene lægen fra anæstesien er til stede, dokumenterer denne. Yderligere dikterer lægen en af følgende koder for hjertestop, så det dokumenteres i journalen:

 • • DI 460. Hjertestop med vellykket genoplivning

 • • DI 469. Hjertestop uden specifikation (herunder kodes alle øvrige).

 

DANARREST

Alle hjertestop skal indberettes til DANARREST. DANARREST-skema findes på hjertestopvognen. Hjertestopholdet har sammen med afsnittet fælles ansvar for, at der udfyldes et DANARREST-skema for hvert hjertestop, også der hvor hjertestopholdet er alarmeret, men der ikke er hjertestop.

KBU-læge registrerer tider på DANARREST skema under selve hjertestopbehandlingen og er ansvarlig for at skemaet færdigudfyldes og afleveres til registrering. I Frederikshavn er anæstesisygeplejerske ansvarlig for dette.

 

Hjertestopholdet

Der er forskellige funktioner og bemanding på Frederikshavn og Hjørring matrikler, og hermed også forskel på Hjertestopholdene.

- Medlemmer af Hjertestopholdet - Frederikshavn

1 anæstesilæge, 1-2 anæstesisygeplejersker, 1-2 portører og evt. 1 paramediciner

Læge fra Neuroenhed Nord får i dagstid sms ved hjertestop og deltager i hjertestopbehandling i eget afsnit - skal ikke kvittere eller møde op ved hjertestop uden for Neuroenhed Nord.

- Medlemmer af Hjertestopholdet - Hjørring

1 anæstesilæge, 1 medicinsk læge, 1 KBU-læge, 1 anæstesisygeplejerske og 2 portører

 

Se Hjertestopholdets Action Cards under bilag.

 

Hjertestopvognen

Regionshospital Nordjylland har hjertestopvogn i næsten alle afsnit. Hjertestopvognene er bygget ens op, er monteret med defibrillator (Zoll M eller Zoll R) og har samme indhold med enkelte afvigelser, idet IO-boremaskine kun findes i vognene i afsnit 402 og 505 (Hjr.) samt OM2 (Frh.), og ventilationsudstyr til børn kun findes i vognene i afsnit 402, 502, 504, 505, 106 og Intensiv (Hjr.) samt OM2 (Frh.).

Formålet med ens hjertestopvogne er, at Hjertestopholdet kommer til en kendt vogn og kendt udstyr, uanset hvor de kaldes til hjertestop, hvilket formodes at sikre hurtig og effektiv hjertestopbehandling og forebygge utilsigtede hændelser.

- Indhold

Se bilag: Hjertestopvognens indhold.

- Medicin

Medicin er i øverste skuffe – skuffe 1.
Skuffen med medicin er låst med 4-cifret kode. Alle medlemmer af Hjertestopholdet kender koden, og i hjertestopsituationer er Hjertestopholdet ansvarlige for at få åbnet skuffen.

- Defibrillatorer

Alle hjertestopvogne er påmonteret en defibrillator – Zoll R eller Zoll M.

Zoll R: på hjertestopvogne i afsnit 106, 107, 108 og 109 (Hjr.)

Zoll M: på hjertestopvogne i Frederikshavn og i øvrige afsnit i Hjørring. Herudover findes en Zoll M i
Modtagelsen (afsnit 402) og på OP (Hjr. og Frh.),

Alle defibrillatorer skal testes en gang ugentligt. Se bilag: Ugentlig test af defibrillator.

- Placering

Se bilag: Hjertestopvognenes placering, Frederikshavn samt Hjertestopvognenes placering, Hjørring

- Vedligehold og opfyldning

Se bilag: Hjertestopvogn, opgaver i afsnit med hjertestopvogn.

 

AED – hjertestarter

Regionshospital Nordjylland har hjertestartere på alle matrikler. Se bilag: Oversigt hjertestartere for den enkelte matrikel

 

Undervisning til personalet

Alt personale skal én gang årligt gennemføre E-læring på enten niveau 1, 2 eller 3, samt gennemføre hands-on BLS, U-BLS eller ALS-kursus alt efter, hvilken funktion/ansættelse man har.

Dokumentation for deltagelse foregår ved nærmeste leder.

Se bilag: Hjertestopundervisning RHN.

 

Formål

 • • At patienter, der får hjertestop på Regionshospital Nordjylland, får hurtig, ensartet og effektiv behandling af høj kvalitet, der lever op til aktuelle nationale og internationale retningslinjer

 • • At al personale kan starte og udføre basal hjertestopbehandling, indtil Hjertestopholdet ankommer og overtager behandlingen.

 

Definition af begreber

BLS (Basal hjertestopbehandling): Indledende hjertelungeredning med hjertemassage, kunstigt åndedræt, AED-brug, der skal foregå indtil Hjertestopholdet ankommer. Målgruppe er ikke klinisk personale.

U-BLS (Udvidet BLS): Indledende hjertelungeredning med hjertemassage, ventilation, brug af AED, hjertestopvogn og defibrillator, samt samarbejde med Hjertestopholdet, når de kommer. Målgruppe er klinisk personale.

ALS (Avanceret hjertestopbehandling): Avanceret hjertelungeredning i fast algoritme med hjertemassage og ventilation og med cyklus på 2 minutter med rytmetjek, medicingivning og/eller stød. Målgruppe er klinisk personale/faggrupper tilknyttet Hjertestopholdet – samt udvalgte klinikere.

Action Card: Korte og præcise handlingsanvisninger i kronologisk rækkefølge.
Afsnits-specifikke Action Cards vedrørende hjertestop lægges ikke i PRI, men skabelonen benyttes og påføres egen hjertestopkode.

Hjertestophold: Personale, der er uddannet i at udføre avanceret hjertestopbehandling: medicinske læger, KBU-læger, portører, anæstesilæger og anæstesisygeplejersker.

Responstid: Den tid der går, fra hjertestopholdet modtager hjertestopkald, til de er på stedet.

DANARREST: Klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og bidrage til at udvikle kvaliteten af hjertestopbehandlingen på danske hospitaler.

 

Referencer

Dansk råd for Genoplivning.

http://www.genoplivning.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=100002

Fælles regional hjertestopbehandlingsinstruks i PRI: https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx