Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PACS – Ændring af billeder sendt i PACS

 

Formål

-

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Er man kommet til at sende et billede i PACS som eksempelvis vender forkert, har forkert sidebetegnelse eller lignende kan man selv ”ændre billedet” i PACS.

Procedure:

 

1.

Man finder det pågældende billede frem i PACS.

2.

Brug pilene øverst i menu-linien til at vende og/eller dreje billedet.

 

B 1

 

Ved hjælp af ”text-taleboblen” øverst i menu-linien (den der står ”A” i), kan man også skrive nyt på billedet – eller fx XXXX hen over evt. forkert sidebetegnelse.

 

B 2

3.

Når ændringen er foretaget, går man i filer > Gem secondary capture, og navngiver billedet specifikt – som fx: ”PA med KORREKT SIDEBETEGNELSE” i feltet Sekvensbeskrivelse.

 

B 3

 

B 4

 

Derefter klikker man OK, og det nye billede er nu gemt (sammen med de oprindelige) i RIS/PACS, med det navn som du har givet det.

4.

Derefter sendes en mail i PACS-support, og beder dem om at slette det oprindelige/forkerte billede (fx thorax PA), og lade billedet ”PA med KORREKT SIDEBETEGNELSE” blive i stedet for.

 

B 5

 

VIGTIGT!

Rettelse af billeder er meget vigtigt og har meget høj prioritet.

Den radiograf/røntgensygeplejerske der har lavet fejlen (eller dennes afløser/stedfortræder), har ansvaret for, at alle processerne vedrørende rettelse i billeder bliver gennemført.

Straks, radiograf/røntgensygeplejerske har opdaget, at der er lavet en fejl, noteres dette i generel note på henvisningen.

Hvis der skal laves ændringer, skal radiograf/røntgensygeplejerske være opmærksom på, om et billede allerede er beskrevet af en radiolog.

Er der lavet en beskrivelse, skal den der laver rettelsen sikre sig, at den beskrivende radiolog eller dennes stedfortræder straks udfærdiger en korrekt beskrivelse eller et tillæg til beskrivelsen, og at henvisende instans bliver informeret om, at der er sket en ændring, og at denne besked dokumenteres.

Det er i orden, at radiograf/røntgensygeplejerske laver et tillæg til beskrivelsen, hvor både fejlen beskrives, og tidspunkt for rettelsen noteres, og at der derfor kan være en fejl ved den primære beskrivelse.

 

Referencer

-