Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Humerusfraktur - opereret og fysioterapi

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter, der har fået foretaget osteosyntese af humerusfractur.

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk patientjournal

GOP: Genoptræningsplan

 

Formål

At sikre alle patienter der er opereret på grund af humerus fraktur en ensartet fysioterapeutisk intervention.

 

Overordnet fremgangsmåde

 

Før patientkontakt

Fysioterapeuten modtager elektronisk henvisning fra afdelingen eller modtager genoptræningsplan fra opererende sygehus/klinik.

Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ / journalnotat og opdaterer eventuelt oplysninger hos plejepersonalet.

 

Særlige forholdsregler

I 6 uger må patienten ikke:

Udadrotere over 0 grader

Flektere eller abducere over 90 grader.

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

At vurdere patientens aktuelle funktionsniveau og behov for fysioterapeutisk intervention

 

Indhold

Optage anamnese omk. vanligt funktionsniveau, aktivitetsniveau, tidligere og aktuelle smerter.

Undersøge bevægelighed i skulderen og kvaliteten af bevægelserne.

Observere andre relevante lidelser, som kan influere på aktuelle sygdom.

Være opmærksom på behov for hjælpemidler

 

Fysioterapeutisk instruktion

• Lige efter operationen tilser fysioterapeuten patienten på sengeafdelingen. Plejen udleverer collar’n cuff eller fixeret mitella som skal benyttes de første 6 uger efter operationen.

Fysioterapeuten instruerer patienten i passive øvelser under indlæggelsen. Træningsprogram samt program med udspændingsøvelser udleveres. Patienten indkaldes til opfølgning 3 uger postoperativt og instrueres her i ledet aktive øvelser samt vurdering om patienten skal ses igen eller der skal udarbejdes almen GOP.

• 3 uger efter operationen instrueres patienten i ledet aktive

• 6 uger efter operationen instrueres patienten i aktive øvelser med mindre andet er beskrevet I operationsnotatet eller ved lægekontrollen.

 

 

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes konklusion, og der opstilles mål for forløbet sammen med patienten.

Fysioterapeutisk træning / behandling

Formål

At patienten opnår bedst mulig funktion efter operationen.

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Disse patienter skal til røntgenkontrol og kontrol ved opererende læger ca. 3 uger postoperativt.

 

SKS-registrering

 

Følgende SKS-koder benyttes typisk:

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNG: Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering – passiv beh.

BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi

BLNK: Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet

BTNB: Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer.

ZZ0175X: Udarbejdelse af genoptræningsplan til almen genoptræning