Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna lumbalis frakturkontrol

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Underbenklæderne skal trækkes ned, så elastikken ikke kan ses på billederne, alternativt skal patienten have sygehusets undertøj på.

Standardoptagelser

Stående PA- og lat.

Hvis patienten ikke kan medvirke til stående billeder, udføres undersøgelsen liggende.

Kontrol efter traume: Kun aktuelle vertebrae

Kontrol efter sammenfald (fx osteoporose): Hele columna lumbalis

Positionering

PA: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med front mod detektorpladen.

 

Lat.: Hvis der er skoliose, vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen. Armene bøjet fremad og opad. Brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige.

 

Centrering

PA: Centrer i midtsagittalplan og 3 fingerbredder over crista iliaca.

 

Lat.: Centrer 3-4 cm over crista iliaca, blænd ud så den nederste thoracalhvirvel medfotograferes.

 

Billedkriterier

PA: Fra Th.12 til og med S1 skal fremstilles. Processus spinosus skal ligge midt i hvirvelcorpora, og processus transversus skal medfotograferes. SI-leddene skal være fremstillet på begge sider. Der skal kun tages kun ét PA-billede. Der skal kun tages en overgang, hvis der specielt spørges om thoraco-lumbale overgang.

 

Lat.: Fra Th.12 til og med proksimale del af os sacrum skal fremstilles. Bagkanterne af hvirvelcorpora skal være projicerede lige over hinanden. Intervertebralrummene skal være friprojicerede, og alle processus spinosi skal medfotograferes. Det fotograferende personale vurderer, hvorvidt det er nødvendigt at supplere med L5/S1.

 

Det er vigtigt, at det fremgår af billederne, om de er taget stående/liggende.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

 

 

PA

Lat.

 

 

Billede 1

 

Billede 2

 

 

PA aktuelle vertebrae

 

Lat aktuelle vertebrae

Billede 3

Billede 4