Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for arbejde på eltavler på Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH).

 

Formål

Sikre at arbejde på eltavler på Aalborg UH sker sikkert og kontrolleret og med mindst mulig risiko for utilsigtet afbrydelse af elforsyningen til sygehuset.

 

Definition af begreber

De eltavler, denne instruks gælder, er mærket med skilt:

 

Arbejde på denne eltavle må kun udføres i henhold til

”Instruks for arbejde på eltavler på Aalborg UH”

 

De betegnes herefter som udvalgte eltavler.

 

Beskrivelse

 

L-AUS

 • • L-AUS arbejde er som hovedregel forbudt.

 • • Følgende L-AUS arbejde er tilladt på udvalgte eltavler:

  • måling

  • termografering

  • fejlsøgning

  • sikringsskift

 • • Alle øvrige arbejder skal udføres som "Arbejde nær ved spænding", husk at afmærke området.

 • • Brydere, der skal sikre spændingsfrit arbejdsområde, skal være låste, skiltet og ved måling konstateret at være spændingsløse.

 • • L-AUS regler skal overholdes, når der arbejdes nær spænding (i 50 cm zonen fra det spændingsførende).

 

Arbejde på udvalgte eltavler

 • • Alle koblinger og arbejder på udvalgte eltavler må kun foregå efter godkendt koblingsplan.

 • • Arbejdsplanen skal godkendes af Aalborg UH elmester og den bygningsansvarlige eller af afdelingsledelsen i Teknisk Afdeling.

 • • Kobling af udvalgte eltavler foretages under ansvar af Aalborg UH elmester.

 

Arbejde på øvrige eltavler

Arbejde på øvrige stærkstrømstavler foretages som hovedregel med spændingsløse tavler.

Der må kun foretages L-AUS arbejde på øvrige tavler efter tilladelse fra Aalborg UH elmester.

Referencer:

Stærkstrømsbekendtgørelsen