Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM – Evakueringsplan, Røntgenafdelingen, Hobro

 

 

RED

 • • Varsko alle i truede rum

 • • Inddrag hurtigst muligt andre ansatte i redningsarbejdet

 • • Hvis nødvendigt iværksæt evakuering efter planen

 

ALARMER

Alarmering foretager du ved at

 • • ringe 0112 eller

 • • aktivere et ”Brandtryk” med direkte alarmoverførsel

 

 

Du oplyser:

 • • Brand

 • • Hvilken afdeling og hvilket rum

 • • Er der tilskadekomne, hvad er det som brænder m.m.

 

BEKÆMP

 • • Hvis der er muligt bekæmp ilden med brandslange og håndslukker

 • • Luk døre og vinduer til det brændende rum.

 • • Hvis det er muligt fjern eventuelle trykflasker fra patienternes senge samt trykflasken med kulsyresne.

 • • Du må aldrig åbne en dør til et røgfyldt lokale. Overlad det til brandvæsnet.

 • • Gå i modtagelsen, modtag brandvæsnets ankomst og vis vej til afdelingen.

 

Blob

Evakueringsplan ved større brande

 • • Ved større brande eller hvor personer er truede iværksættes evakueringen straks af leder eller ansvarshavende røntgensygeplejerske/radiograf.

 

 • • Brug nærmeste flugtvej – husk at lukke flugtvejsdøren efter evakuering.

Flugtvejsdørene er:

- De to hoveddøre ind til røntgenafdelingen (personale indgangen og patient indgangen).

- Trappen ned til kælderen mellem rum 1 og rum 2.

- Nødudgangen fra patientgangen ud for rum 1.

- Nødudgangen fra ultralyd.

- Nødudgangen fra CT-scanneren.

- Vinduerne i afdelingen.

 • • Elevator må ikke bruges før brandvæsnet giver lov.

 

 • • Den ansvarshavende kontrollerer at alle patienter og personaler kommer i sikkerhed

 

 • • Alle samles til optælling i Sygehusets forhal. Ved større brand samles alle på P-pladsen.

 

 • • Husk at modtage brandvæsnet når de ankommer, så de hurtigst muligt kommer frem til ulykkesstedet.