Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Patientidentifikation

 

Formål

At sikre korrekt identifikation af patienter præhospitalt, herunder at:

 

  • • Patienter identificeres korrekt præhospitalt

  • • Ved hændelser med to eller flere patienter påsættes Identifikationsarmbånd (ID-armbånd)

  • • Udenlandske statsborgere identificeres med billed identifikation

  • • Den enkelte patient modtager den korrekte observation og behandling i forbindelse med patientrettede procedurer, og at korrekt identitet følger patienten i patientovergange.

  • • I situationer, hvor en patient ikke umiddelbart kan identificeres, foretages en midlertidig registrering i PPJ, og videregives i patientovergange.

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger ansat ved akutlægebiler i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Identifikationsarmbånd (ID-armbånd): Armbånd med angivelse af stregkode nummer (første cifre = Regions nummer (3. for Region Nordjylland)) ID-armbånd scannes ind i PPJ

 

Sikker identifikation: Med sikker identifikation menes, at patienten medvirker aktivt med en tilkendegivelse af egen identifikation.

 

Tag-billede-funktion i PJJ: Anvendes til dokumentation af udenlandske statsborgere. Eks. Billede af Pas eller kørekort.

 

Beskrivelse

Habile patienter, der kan medvirke aktivt i identifikationen
 

Habile patienter (orienteret i tid, sted og egne data) skal selv oplyse navn og cpr. nr. Det er ikke nok, at patienten bekræfter et navn og cpr-nummer. I praksis kan patientens sundhedskort anvendes, men patienten skal aktivt angive oplysningerne og bekræfte disse.

 

Patienter, der ikke kan medvirke aktivt til identifikation

Patienter der ikke skønnes habile

I situationer, hvor patienten ikke kan identificere sig selv aktivt, f.eks. bevidstløse, bevidsthedspåvirkede patienter eller personer med sproglige vanskeligheder, kan en person med tydeligt kendskab til patienten (ægtefælle, forældre, anden pårørende, kollega, nabo) identificere patienten med navn og, hvis muligt, cpr-nr. Der kan desuden anvendes vellignende billedlegitimation som supplement.


Det anføres i PPJ, hvem der har medvirket til identifikation af patienten (navn og relation til patienten). Ved mange tilskadekomne, hvor positiv identifikation af hver enkelt person
ikke er muligt, kan man alternativt dokumentere evt. kendetegn ved patienten. Kendetegn skal omfatte køn, skønnet alder og herudover særlige personlige kendetegn som udseende, tatoveringer eller lignende. Beklædning og lignende kan ikke anvendes. ID-armbånds nummeret følger desuden patienten til evt. erstatnings CPR-nr. gives på hospital.

 

Identifikation af børn

Børn skal identificeres på samme måde som voksne, og skal om muligt selv medvirke aktivt. Såfremt dette ikke er muligt, kan identifikation ske på samme måde som for voksne, der ikke aktivt kan medvirke

 

Ikke sikker identifikation:

Patienter der ikke selv er i stand til at oplyse navn og cpr. nr. (se ovenstående) og hvor der ikke er nogen der entydigt kan identificere patienten: Det påhviler politiet at fastsætte endelig identifikation, hvis det ikke er muligt for det præhospitale personale at foretage en sikker identifikation af patienten.

 

Afdøde patienter:

Sikker identifikation: En person med tydeligt kendskab til patienten (ægtefælle, forældre, anden pårørende, kollega, nabo) skal entydigt kunne identificere patienten med navn og, hvis muligt, cpr-nr. Der kan anvendes vellignende billedlegitimation som supplement.

 

Dokumentation

Ved habile patienter: I PPJ noteres der: ID bekræftet af: Patient (pt.)

 

Patienter som ikke kan oplyse navn og cpr. nr. hvor andre entydigt har bekræftet patientens identitet noteres; ID bekræftet af: Mor, far, sygeplejerske xx

 

Patienter, hvor der ikke kan foretages sikker identifikation: I PPJ noteres: ID ikke bekræftet, der gøres tydeligt opmærksom på dette ved overlevering til personale på modtagende enhed.

 

Afdøde patienter: Der udfyldes lig-blanket, som fastgøres til patienten. På lig-blanket noteres, hvem der har identificeret afdøde.

Hvis ID ikke kan bekræftes, noteres dette på lig-blanketten og i PPJ. Lig-blanket er vedlagt som bilag.

ID-armbåndsnummer noteres på lig-blanketten.

 

Tag-billede-funktion: Ved udenlandske statsborgere er det obligatorisk at tage billede af identifikationspapirer (EU-sygesikringsbevis/pas eller kørekort). I notatfeltet udfyldes nationalitet på patienten.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9808 af 13. december 2013: Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

ID-armbånd Præhospitalt