Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perkutan Endoskopisk Gastrostomi-sonde (PEG- sonde) – fremstilling og anæstesi i A anæstesi

Beskrivelse

Formål med operationen

Længerevarende ernæring til patienter med

 • • Stråleinduceret synkebesvær

 • • Tumorer i pharynx, hypopharynx, oesophagus og cardia med synkebesvær

 • • Neurologisk betinget synkebesvær (apoplexia cerebri, degenerative CNS-lidelser - fx amyotrof lateral sklerose - anoxisk hjerneskade, kranietraume, syndrom-børn m.v.)

 • • Efter større kæbekirurgi.

Behandling/proceduren for nedlæggelse af PEG-sonde

Bemærk: Patienten skal være informeret og have accepteret proceduren på stamafdelingen.

Der skal være dokumentationsark med i journalen, og dette skal være udfyldt af stamafdelingens læge og med dennes underskrift.

PEG-sonde

Procedure

Gastroskopet nedføres til ventriklen, man sikrer sig fri passage til duodenums 1. og 2 stykke, samt at der ikke er ventrikelretention.

Punkturstedet for anlæggelse af gastrostomien findes ved at identificere det sted, hvor endoskopets lys kan ses gennem abdominalvæggen. Efter afvaskning og infiltration af lokalanæstesi føres nålen gennem bugvæggen til ventriklen under endoskopisk kontrol, guidetråden indført gennem kanylen, fanges endoskopisk. Gastroskopet trækkes op, hvorved guiden kommer ud af patientens mund, sonden fastgøres i guiden og denne trækkes retur og ud gennem bugvæggen. Stoppladen på sonden vil nu være placeret, således at ventriklen med moderat tryk holdes op mod indersiden af forreste bugvæg. Positionen kontrolleres gastroskopisk.

Låseanordningen fikseres med sutur rundt om klikklemmen, så fiksationsmekanismen ikke uforvarende åbnes de første 14 dage.

Procedurevarighed cirka 15 minutter.

Præoperativt tilsyn

Patienten er informeret og har accepteret proceduren og er fastende.

Der skal som minimum foreligge væsketal, trombocyttal, INR og blodtype.

Eventuel præmedicin.

Bemærk: Intubationsforholdene

Standardfremstilling og forberedelse

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

Monitorering i A-anæstesi

 • • Efter ordination

Lejring

 • • Rygleje

Anæstesi/analgesi

 • • Altid anæstesilæge med til indledning

 • • Indledning og anæstesi efter ordination

OBS Patientens grundlidelse

 • • tumorer/strålebehandling i halsregionen (blødning/ændrede forhold/nedsat gabeevne)

 • • Neuromuskulær lidelse (suxamethon?, opioider?)

 • • Eventuel fiberoptisk intubation

Sonden nedlægges rutinemæssigt i generel anæstesi suppleret med lokal anæstesi svarende til forreste bugvæg. Indgrebet kan i særlige tilfælde foretages i sedation suppleret med lokal anæstesi.

Ved ekstubation

Sug i svælget, inden patienten ekstuberes.

Vær særlig opmærksom på sufficient vejrtrækning hos patienter med neuromuskulære lidelser.

Peroperativ væsketerapi

Indgrebet er meget kort - efter behov.

Peroperativ smerte- og kvalmestillende behandling

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Der anlægges lokal analgesi i såret. Intravenøs analgetika af opioid-typen er sædvanligvis ikke nødvendig.

Postoperative ordinationer og observationer

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Nasal ilt.

Let eleveret hovedgærde.

PEG-sonden kan først benyttes efter tre timer.

Definition af begreber

PEG: Perkutan Endoskopisk Gastrostomi

Referencer

Sygepleje til den bedøvede patient