Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vedligeholdelse, service samt krav til håndtering af liqourdynamiske apparatur (CELDA)

 

Beskrivelse

CELDA bruges i den liqourdynamiske undersøgelse, hvor mulige NPH patienter diagnosticeres via den liqourdynamiske undersøgelse.

De liquordynamiske forhold kan studeres med forskellige metoder, f.eks. konstant - trykinfusionsmetoden. Ved denne metode appliceres 2 lumbalpunkturnåle af læge ved lumbalt indstik (steril procedure). Via den ene nål registreres tryk kontinuerligt og gennem den anden nål infunderes eller dræneres. Under undersøgelsen bestemmes automatisk bl.a. intrakranielt tryk, liquordannelseshastigheden og modstanden mod liquors afløb over de araknoidale villi.

CELDA styres af uddannede operatører, som har:

  • • Autorisation som sygeplejerske / læge.

  • • Dokumenteret klinisk erfaring og viden inden for neurologi i minimum 3 år.

  • • Gennemgået et komprimeret undervisningsforløb på Umeå Universitetssygehus af en uges varighed og er blevet kvalificeret eksamineret og certificeret til at kunne varetage funktionen eller har gennemgået oplæring bestående af teoretisk samt gennemført minimum 20 LD undersøgelser under vejledning af uddannet operatør.

 

Apparatet kalibreres automatisk, som en del af rutinen ved opstart af maskinen.

Apparaturet er CE-mærket. Service og vedligeholdelsesansvaret ligger hos Medicoteknisk Afdeling Aalborg Universitetshospital i samarbejde med firmaet LIQOUR A/B, hvor der er indgået serviceaftale. Der er planlagt en årlig kalibreringstest ca. Der føres LOG over diverse test, fejlhåndtering af apparaturet samt over kommunikationen mellem firmaets serviceafdeling og apparaturoperatørerne.

Inden ibrugtagning har Medicoteknisk Afdeling registreret, foretaget modtagekontrol og sikkerhedstestet apparaturet.

Der forefindes dansk brugermanual.

Apparatets håndtag tørres af med sprit 85 % efter brug.

 

Definition af begreber

CELDA: CE-mærket liqourdyamisk apparatur.

 

Formål

At undgå risikoen for utilsigtede hændelser forårsaget af defekt CELDA-udstyr.

 

Referencer

Ingen angivet.