Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi og postoperativ pleje og observation i forbindelse med re-operation - Regionshospital Nordjylland – Frederikshavn

Beskrivelse

Disponering i forbindelse med akut re-operation

Patienter, der er udskrevet, skal ved fornyet henvendelse uden for normal åbningstid afvente operation næste dag eller omvisiteres til Hjørring (evt. Aalborg).

Patienter, der endnu ikke er udskrevet og som ikke kan vente til den følgende dag kan reopereres under forudsætning af at reoperation er ordineret og kommunikation herom er tilgået vagthavende anæstesilæge senest kl. 16 på hverdage. Herefter adviserer anæstesilægen vagthavende anæstesisygeplejerske og ansvarshavende sygeplejerske i opvågningsafsnittet.

Såfremt der kan forventes langvarig og/eller kompliceret operation og i forlængelse heraf længerevarende opvågningsforløb, eventuelt med specielt monitorerings- og interventionsbehov skal patienten overflyttes til operation i Hjørring (evt. Aalborg).

På grund af omfanget af vagtberedskabet er reoperation ikke mulig, hvis det samlede forløb af operation og opvågning strækker sig udover fredag kl. 17 (gælder også andre dage beliggende op til lukkedage) samt weekends og helligdage.

Koordinering af den postoperative pleje og observation

Hvis det postoperative forløb overstiger ressourcerne i opvågningen kan opvågningssygeplejersken tilkalde hjælp fra vagthavende anæstesisygeplejerske. Dog må anæstesisygeplejersken ikke være ”bundet” fast til opgaven, da anæstesisygeplejersken har tilkald ved akut dårlig patient og hjertestopberedskab på hele sygehuset.

Det kan evt. aftales at en af de øvrige opvågningspatienter flyttes til stamafdeling.

Udskrivning fra Opvågningsafsnit Frederikshavn

Patienterne udskrives efter afsnittets almindelige retningslinjer (Score-skema) med mindre kirurgen eller anæstesiologen har ordineret andet.

De patienter, der er omfattet af specialaftale om overnatning i opvågningsafsnittet udskrives om morgenen den følgende dag.

Forlænget opvågningstid kan alene begrundes i patientens tilstand og ikke eksempelvis i forhold på sengeafdelingen. Det er den vagthavende anæstesiolog, der har den endelige afgørelse vedrørende udskrivning fra opvågningen.

Formål

At klarlægge muligheder og begrænsninger i relation til re-operation i Frederikshavn ud fra hensyn til de tilstedeværende ressourcer og dermed patientsikkerhed og personalehensyn

Definition af begreber

Reoperation: Fornyet operation begrundet i komplikationer, fejl eller lignende i tæt tidsmæssig tilknytning til den primære operation. I denne sammenhæng ses således bort fra patienter der senere i forløbet vurderes til at have behov for fornyet operation og således kan følge de almindelige regler for visitation.

Tilstedeværende ressourcer: Personaleressourcer om dagen og i vagt, de øvrige lokale muligheder med hensyn til undersøgelser, apparatur, monitorering og behandling/pleje.