Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Obstipation, henvisning af patienter til telefonkonsultation i sygeplejeambulatoriet for børn med obstipation

 

Formål:

At optimere patientforløbet til barnet med obstipation efter en indlæggelse/ambulant besøg

 

Definition af begreber

Obstipation vurderes ud fra Rom III kriterierne: 2 eller flere af følgende kriterier skal være opfyldt hos et barn med udviklingstrin på mindst 4 år. Kriterierne skal være opfyldt mindst 1 gang om ugen i to mdr. før diagnose. (3)

 

Rom III kriterierne:

 • • To eller færre afføringer på toilet pr. uge

 • • Mindst 1 episode med fækal inkontinens pr. uge

 • • Historie med retensiv adfærd eller ekstrem voluntær tilbageholdelse af afføring

 • • Historie med smertefulde eller hårde afføringer

 • • Tilstedeværelse af større fækal udfyldning i rectum

 • • Historie med afgang af større mængder afføring

 

Beskrivelse

Henvisning til sygeplejerske telefonkonsultation:

Aldersgruppe: Børn fra ca. 1 år. Hvis der henvises barn under 1 år skal barnet være vurderet af pædiater først. Børn under 1 år drøftes med lægerne før henvisning.

Barnet kan henvises til telefonkonsultation i sygeplejeambulatoriet, når det er set af en læge i modtagelsen, i sub akut ambulatorium, under indlæggelse eller efter udskrivelse, hvor der er behov for opfølgning på forløbet og hvor det skønnes at opfølgning kan foregå af sygeplejersker.

Ved påbegyndelse af Movicolbehandling før kontakt til sygeplejeambulatoriet medgives:

 • •  Forældrevejledning om forstoppelse, husk at udfylde ordination.

 • •  Afføringskalender

 • •  Vejledning om Movicol

 • •  Evt. Recept og evt. Enkelttilskudsberettigelse. Movicol kræver recept hvis familien skal have refunderet noget af betalingen, eks. Fra Sygesikringen Danmark. Recepten kan udskrives og fornyes af egen læge

Hvordan:

Familien tilbydes telefonkonsultation af sygeplejerske

Al booking foregår ved sekretær i børneafdelingens dagafsnit, eller ved sekretær I børneambulatoriet.

OBS

Der må ikke udleveres tid før man har sikret sig at der er plads i sygeplejeambulatoriet

 

Sygeplejerskernes kompetence i ambulatoriet:

 

 • • Telefonkonsultation varetages primært af sygeplejersker fra obstipationsgruppen. Der arbejdes ud fra bedste evidens og erfaring med denne patientgruppe

 • • Telefonkonsultationen er berammet til 20 minutter.

 • • Skønnes barnet at skulle ses af en læge, henviser sygeplejersken barnet til gas amb eller Børneafdelingens dagafsnit.

 • • Er barnet akut dårligt tilses/ indlægges barnet via modtagelsen.

 • • Sygeplejersken vejleder og justerer Movicol efter gældende klinisk retningslinje.

 • • Sygeplejersken skriver/dikterer notat til lægejournal, således at der er kontinuitet i barnets journal

 • • Receptfornyelse: Receptfornyelse kan eventuelt ske hos egen læge, ellers skrives recepter af Børneafdelingens læger. Vær dog opmærksom på en evt. fornyelse i forbindelse med planlagt konsultation med kontaktlæge, således at familien sparer et besøg hos egen læge.

 • • I nødstilfælde må stuegangsgående læge på Børneafdelingens dagafsnit eller vagthavende inddrages

 

Obstipationsambulatoriet i form af telefonkonsultation

 

Åben telefon: Mandag og onsdag kl. 08 – 09. Tlf: 97668955

 

Familien kan henvende sig med spørgsmål om behandling/regulering af obstipation

 

 

Telefonambulatorium

 • • Obstipationssygeplejerskerne har telefonkonsultationer a 20 minutters varighed onsdag mellem kl. 9 og 11.40

 • • Telefonambulatoriet bruges til børn I Movicolbehandling hvor det skønnes at opfølgning er nødvendigt.

 • • Bookes hos sekretæren I Børneambulatoriet eller I Børneafdelingens dagafsnit.

 • • Den bookede tid aftales med den forælder, som skal ringes op, så de ved hvornår obstipationssygeplejersken ringer. Husk telefonnummer og gerne navn på den forælder som skal ringes op.

 

Referencer

 1. 1. Jacobsen, Marianne Skytte. Overlæge i pædiatrisk gastroenterologi Odense Universitetshospital.

 2. 2. Clayden G. and Keshtgar AS.
  Management of childhood constipation.
  Postgrad Med J. 2003;79: 616-621.

 3. 3.  Dansk pædiatrisk Selskab, april 2007.
  www.paediatri.dk/vejledninger/documents/Obstipations-vejledning-20070400.pdf

 4. 4. Hyman, Paul E; Milla, Peter J; Bennings, Marc A; Davidson, Geoff P.; Fleisher, Davis F.; Taminiaus Jan.
  Childhood Funcional Gastrointeestinal Disordes: Neonate/Toddler
  Gastroenterologi 2006; 130: 1519-1526

 5. 5. Rasquin, Andee,; Di Lorenzo, Carlo; Forbes, David; Guiraldes, Ernesto; Hyams, jeffey S.; Staiano, Annamaria; walker, Lynn S.
  Childhood Functional Gastrointetinal Disordes: Child/Adolescent Gastroenterology 2006: 130: 1527-1537.

 6. 6. Socialrådgiveren 2010 Børneafdelingen, Aalborg Sygehus.

 7. 7. Autorisationsloven kap.6 §21-25

 8. 8. Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser Vejledning nr. 9229 af 29. april 2005