Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bulking i Gynækologisk Ambulatorium - sygeplejestandard(G)

Beskrivelse

Bulking - se relation ” Urininkontinens” samt extern link

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer Bulking.

Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

 

Ambulatorietider:

9.00-9.45, 9.45-10.30, 10.30-11.15. Buffer/pause + opdækning af næste 3 borde (11.15-12.30). 12.30-13.15, 13.15-14.00, 14.00-14.45. (14.45-15.30: oprydning).

 

Følgende skal pakkes ud og være klar på stuen:

 • Til bedøvelse skal bruges Citanest, 2 ampuller pr. pt.

 • Optik 0 grader Bulkamid Apgar. Der bruges 1 optik/skop pr. pt.

 • Lyslederkabel, 1 stk pr. pt.

 • Gallipot med Non-woven kugler

 • Y-opsamlingspose

 • Dropsæt med 1 dråbekammer

 • 2 grønne afdækningstykker

 • Kamera overtræk

 • 1 l Nacl, opvarmet uden trykpose/blodmølle (tages fra hyp. skab)

 • Engangs-kvindekatheder

 • Plastikskål til opsamling af urin (er på brik)

 • Bulkamid-kit: Indeholder in-out flow, 2 sprøjter, bulkamid (er på brik)

 • Klorhexidin Certrimid til afvaskning (ekstra står i medicinrum)

 • Kompres non-woven 10x10, til afvaskning

 • Opti-lube 5 ml (er på brik)

 • 1 Abri soft underlag til under pt.

 

På stuen skal være følgende:

 • Hegar-sæt/hysteroskopisæt

 • Sterile handsker

 • Dropstativ

 • Olympus søjle (bestilles via Columna fra OP’s apparaturrum)

 • Sygeplejersken har gjort 3 borde klar (=til 3 patienter)

 • Rent og tomt skab fra Sterilcentralen (bestilles i Columna fra OP)

 

Fremgangsmåde:

 • Patienten hentes ind på stuen, læge og sygeplejerske identificerer patienten med navn og CPR.

 • Sygeplejersken klikker ”start” i Bookingmodul (Dagkir. Dagsprogram).

 • Spørge om patienten har modtaget information om indgreb – hvis ikke gives skriftlig og mundtlig information – se referencer.

 • Spørge patienten om hun har taget smertestillende hjemmefra. Hvis ikke, tilbydes dette.

 • Sygeplejersken stixer patientens medbragte morgenurinprøve.

 • Sygeplejersken afvasker patienten og sprøjter Opti-lube 5-6 ml i urinåbningen.

 • Læge tager sterile handsker på og ligger grønt sterilt afdækningsstykke over patienten.

 • Læge sætter y-pose under patienten, giver lokal bedøvelse og tømmer blæren.

 • Mens bedøvelsen virker, tager lægen de sterile instrumenter, og sygeplejersken er den usterile, som kobler instrumenter til Olympus søjlen.

 • Skop hvid balanceres.

 • Læge går i gang, sygeplejersken står ved patienten og assisterer, sygeplejersken holder øje med, når der er brugt ca 100-150 ml af Nacl, og siger det til lægen.

 • Efter indgrebet fjerner lægen Y-opsamlingsposen.

 • Sygeplejersken rydder op på stuen, mens lægen udfylder rødt fortrykt journalnotat.

 • Sygeplejersken udfylder seddel til Sterilcentralen, og skriver ”x antal Bulkamidoptik + ledning”.

 • Patienten informeres om at gå på Gynækologisk Dagafsnit, 9. etage, patienten skal have journalen med.

 • Efter endt dag bestilles Olympussøjlen retur til OP, og der bestilles nye varer ved behov.

 • Urent sterilt skab bestilles via Columna til at køres til Sterilcentralen. Husk mærkat med ”Gyn amb” sættes på skabet.

 

På Gynækologisk Dagafsnit:

 • Patienten sidder i stol i urologisk venterum. Når patienten skal forsøge vandladning og blærescannes, skal en seng på en stue på 9. sal stå klar, som man bruger til dette.

 • Tilbyde mad og drikke (max 2 liter væske /døgn – ca 1-2 glas i timen).

 • Ved behov for p.n. smertestillende: NRS– score før + ca ½ time efter indgift.

 • Opfordres til at forsøge vandladning indenfor 2-3 timer, blærescannes efterfølgende.

 • Ved residual urin >500ml SIK.

 • Ved residual urin <150ml kan patienten udskrives uden ekstra samtale med læge. Sygeplejersken ringer til læge, hvis der er komplikationer.

 

Udskrivningssamtale

Samtalen tager udgangspunkt i udskrivningsarket ”Udskrivningssamtale efter indsprøjtning af fyldstof i urinrøret” – se referencer. Arket udleveres til pt.

 • Vejlede patienten i smertebehandling efter udskrivelsen.

 • Være opmærksom på symptomer på blærebetændelse og give sig god tid til at tømme blæren

 • At der søges læge hvis der kommer feber over 38 grader i mere end et døgn eller stærke smerter i underlivet.

 • Opfordre til bækkenbundsøvelser.

 • Sygemelding i et par dage med vanligt aktivitetsniveau i løbet af 2 uger.

 • Udlevere DUGA base skema og Informere om telefon opringning efter 3 mdr. Tid kommer i e-boks.

 • Sygeplejersken på Dagafsnit klikker ”slut” i Bookingmodul (Dagkir. Dagsprogram)

 • Journal lægges i kassen til sekretær på Dagafsnit og skrives af sekretær på 8. etage.

 

Formål

Give patienten tryghed under behandlingsforløb

 

Referencer

Pjece:

Indsprøjtning af fyldstof i urinrøret”. ID-nr.KBUA01-201

 

Udskrivningsinformation:

Udskrivningssamtale efter indsprøjtning af fyldstof i urinrøret. ID.nr.: 80010860TA15