Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samtaleinstruks for sygeplejerske ved indkaldte slægtninge

 

Formål

Formålet med samtalen med slægtninge i Ambulatoriet for Arvelige Hjertesygdomme er at sikre at pårørende har tilstrækkelig viden om mulig arvelig hjertesygdom og forståelse for vigtigheden af tidlig opsporing samt behandling af denne. Sygeplejersken skal sikre at den pårørende har en kvalificeret viden til at træffe beslutning om at lade sig udrede.

Beskrivelse

Modtagelse af patient og kontrol af navn og cpr nr.

Baggrunden for at patient er indkaldt til samtale i Ambulatoriet for Arvelige Hjertesygdomme

Informere om forsikringsforhold

Valg af uddannelse

Udøvelse af elitesport

Fortælle om udredningsprogram

Spørge ind til kardielle symptomer herunder synkope

Opdatering af stamtræ

Kontaktkort udleveres

Udlevere sygdomsspecifik informationsmateriale

Accept/ikke accept af udredning

Ved accept af udredning overdrage pt. til ekkotekniker