Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ERCP kanylering

 

Formål

At opnå kanylering af papila vateri mhp. efterfølgende kontrastinjektion for at opnå radiologisk fremstilling af ductus choledochus og/eller ductus pancreaticus.

 

Definition af begreber

ERCP er en Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography (endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi).

 

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

 

Fremstilling

Kanyleringskateter

Guidewire 0,025 x 260 cm

Kontrast

 

Procedure

Kanyleringskateteret klargøres med guidewire.

Kanyleringskateteret fyldes med NaCl og efterfølgende med kontrast.

Ved brug skal kateteret være så udstrakt som muligt.

Kateteret føres via skopet op i papilla Vateri, hvorefter guiden indføres til korrekt position, kateteret indføres over guiden og kontrasten injiceres.

Nu kan kateteret trækkes op af skopet, samtidig med at guidewiren puttes ind. Man følger beliggenheden af guidewiren på gennemlysningsskærm.

Lægen låser guidewiren fast i låseanordningen, der er monteret på skopet, inden sygeplejersken trækker kateteret helt af guidewiren.

 

Rengøring

Kanyleringskateter og guidewire er engangsmateriale, begge dele kasseres efter endt undersøgelse.