Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PiCCO monitorering, Intensiv afdeling, NORD

Beskrivelse1

Baggrund1

Indikationer1

Information1

Anlæggelse af PiCCO kateter1

Procedure2

Kalibrering af PiCCO modul (termodilutionsmåling)2

Pleje og observationer2

Komplikationer2

Skift af infusionssæt3

Seponering af den udvidede hæmodynamiske monitorering3

Procedure3

Seponering af PiCCO-kateter3

Formål3

Definition af begreber3

Forkortelser3

Referencer4

Beskrivelse

Baggrund

Det systemiske inflammatoriske respons kan være selv-limiterende eller det kan udvikle sig til svær sepsis eller septisk shock. Denne udvikling kan betragtes som et kontinuum, hvor kredsløbsinstabilitet kan føre til ubalancer mellem ilttilbud og iltbehov, hvilket resulterer i global vævsiskæmi og progredierende shock.

I disse situationer er det afgørende at vores timing er rigtig. I denne sammenhæng vil det sige, at vi hurtigst muligt skal erkende udløsende årsag og igangsætte kausal behandling. Dette er en forudsætning som dog ikke kan stå alene. Det er for disse patienter også vigtigt at vi fokuserer på hurtig optimering af kredsløbet. Et stabilt kredsløb bør i den sammenhæng forstås som et kredsløb der giver et ilttilbud der tilsikrer normale cellulære funktioner.

Avanceret hæmodynamisk monitorering bør appliceres hurtigt, hvis der er tegn på svær kredsløbsinstabilitet.

Indikationer

Tegn på svær kredsløbsustabilitet, defineret som en situation, hvor der efter en times maksimal indsats fortsat findes ét af følgende:

 • • S-lactat > 4 mM

 • • Behov for infusion af vasoaktive stoffer i form af

 • • Noradrenalin > 0,1 µg/kg/min

Information

Pårørende og evt. patient informeres om anlæggelse af PiCCO kateter, opstart af monitorering, samt årsagen hertil.

Anlæggelse af PiCCO kateter

Hos disse patienter vil der altid være indikation for anlæggelse af CVK, som derfor opfattes som værende in situ. Der henvises i øvrigt til Anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) til voksne

og Centralt venekateter (CVK) hos børn på intensiv afdeling.

Fremstilling

Se bilag: Indhold i bakken ”Anlæggelse af PiCCO kateter”

Procedure

Anlæggelse af PiCCO kateter udføres efter de gældende hygiejniske retningslinjer: Intravaskulære katetre (5.1).

 • • Der anlægges evt. lokalanalgesi med Lidokain 1 %

 • • børn bør altid være sederet/smertedækket inden proceduren

 • • PiCCO-kateter anlægges ved sædvanlig Seldinger teknik i a. femoralis

 • • 5 fr. 20 cm til voksne

 • • 4 fr. 16 cm til børn over 10-12 kg.

 • • PiCCO-kateteret sutureres efter anlæggelsen

 • • Plaster ovenpå indstiksstedet

 • • Termosensor tilkobles direkte på det distale (brune) ben på det centrale venekateter hvorpå der er koblet et PICCO Monitoring Kit. Fjern overskydende trevejshaner, røde propper og evt. rød slange

 • • Til kateteret kobles PICCO Monitoring Kit til arterietryk

 • • Trykpose med isotonisk NaCl, PICCO Monitoring Kit fra PiCCO bakken og VAMP system kobles sammen og skylles igennem

 • • OBS: der anvendes VAMP med lang slange (str. 184)

 • • Til børn opsættes (både på arteriedelen og CVKét) Heparin blanding 2 IE/ml på sprøjtepumpe (Heparin 100 IE/ml + isotonisk NaCl 49 ml). Infusionshastighed: 2 ml/t

 • • PiCCO kablerne tilkobles ( se evt. KABELMANDEN, der ligger i procedurebakken):

 • • Gråt kabel med orange stik tilsluttes PICCO-modulet

 • • Kablet med blå temperatur sensor kobles på termosensoren på CVKét og brunststik tilsluttes (gråt kabel med orangestik)

 • •  Gråt kabel med pink stik tilsluttes PICCO-modulet

 • • Hvidt kabel med Rrødt stik tilkobles arteriekateteret

 • • Gråt kabel med orange stik tilsluttes PICCO-modulet og Bblå termistoren påstik kobles på CVK’et

 • • OBS: Ingen luftbobler i slangesystemet, da der udover risiko for emboli også bliver unøjagtige målinger.

 • • Slangen fra PiCCO kateteret fixeres med Mefix plaster langs patientens lår eller i en blød bue op mod abdomen. Det markeres tydeligt med rød tusch at der er tale om et arteriekateter, så forveksling undgås.

 • • PiCCO modul sættes i monitor og er herefter aktivt

 • • Arterietryk og CVPnulstilles

Kalibrering af PiCCO modul (termodilutionsmåling)

Kalibrering skal foretages ved PiCCO-monitoreringens start, mindst 1 gang i hver vagt, ved radikale ændringer i patientens tilstand, ved store udsving i de målte værdier og hvis Philips monitor har været slukket.

Der anvendes koldt vand

Kalibrering er en lægeopgave.

Kalibrering noteres på observationsskemaet.

Pleje og observationer

Indstiksstedet observeres dagligt med henblik på kateter-relaterede komplikationer ved direkte inspektion og/eller palpation igennem den intakte forbinding. Vær opmærksom på at der pga. kateterets placering i lysken, er større infektionsrisiko end vanligt.

Forbindingen skiftes hver 72. time eller når den er fugtig, løs eller forurenet. Huden omkring indstiksstedet desinficeres med klorhexidin 0,5 % to gange og der anlægges ny steril forbinding jvf. Intravaskulære katetre (5.1).

Procedurer dokumenteres på observationsskemaet.

Komplikationer

 • • Infektions- og tromboserisiko

 • • Større arteriel blødning

 • • Nedsat blodforsyning til den underekstremitet, hvor kateteret er placeret

 • • Utilsigtet medicinindgift i arteriekateteret

Skift af infusionssæt

Se Intravaskulære katetre (5.1).

Procedurerne dokumenteres på observationsskemaet.

Seponering af den udvidede hæmodynamiske monitorering

PiCCO monitorering seponeres når formål/indikation ikke længere er til stede. Selvom PiCCO monitorering seponeres kan arteriekatetret stadig anvendes til trykmonitorering samt blodprøvetagning. Katetret må dog stadig ligge i max 5 døgn.

Procedure

 • • PiCCO-kabler frakobles

Seponering af PiCCO-kateter

 • • Når formål/indikation ikke længere er til stede, senest efter 5 døgn

 • • Ved manglende funktion

 • • Ved infektion

Spidsen sendes til dyrkning og resistensbestemmelse Intravaskulære katetre (5.1).

Procedure

De hygiejniske retningslinjer for fjernelse centrale katetre følges jvf. Intravaskulære katetre (5.1).

 • • Der lukkes for flow ind til patienten

 • • Tag handsker på og fjern forbindingen

 • • Indstiksstedet tilses – ved infektionstegn skal spidsen sendes til dyrkning og resistensbestemmelse. Hvis dette er tilfældet skal indstiksstedet afvaskes med klorhexidin 0,5 % før fjernelse

 • • Transducersæt med slanger frakobles

 • • Kateteret fjernes i en hurtig bevægelse

 • • Der komprimeres straks i 10-15 min. indtil blødning er ophørt

 • • Indstiksstedet dækkes med steril forbinding og observeres herefter

Formål

 • • Udvidet hæmodynamisk monitorering, dvs. måling af cardiac index og dermed cardiac output

 • • Mulighed for korrekt timing i terapiindsatsen

 • • Hurtig optimering af kredsløbet

 • • Mulighed for optimering af væskebehandling og cardiac output

 • • At PiCCO kateter anlægges korrekt

 • • At PiCCO monitorering fungerer optimalt

 • • At undgå komplikationer omkring PiCCO kateter

 • • At PiCCO kateter seponeres korrekt

Definition af begreber

PiCCO består af et standard CVK der tilkobles en injektionstemperaturføler, samt et kateter indlagt i a. femoralis, der er forbundet til en temperaturføler.

Med PiCCO måles hjertets minutvolumen (CO), væsentlige hæmodynamiske parametre samt transpulmonale volumenstatus.

PiCCO kateter fungerer også som et almindeligt arteriekateter og anvendes således også til blodprøvetagning og invasiv blodtryksmåling.

Forkortelser

PiCCO: Pulse Contour Cardiac Output

CO: Cardiac Output – hjertets minutvolumen

CI: Cardiac Index = cardiac output/m kropsoverflade

Referencer

Infektionshygiejnisk afdeling, Aalborg Sygehus:

Intravaskulære katetre (5.1).

Kliniske retningslinjer fra Anæstesien i Nordjylland:

Anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) til voksne

Centralt venekateter (CVK) hos børn

Arteriekateter til voksen patient

Arteriekateter til børn < 25 kg

Afshari A, Perner A og Bonde J. Kredsløbsmonitorering af kritisk syge patienter med ”pulse contour cardiac output”-systemet. Ugeskr. læger 168/18.

Brugermanual Pulsion PiCCO Version 3.X. Pulsion Medical Systems 1998.