Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forgiftninger

Indledning1

Behandlingsplan1

Akut livreddende behandling2

Beskyttende og støttende behandling3

Antidoter3

Fremskyndelse af giftelimination3

Behandling af symptomer og komplikationer Symptomatisk behandling3

CNS3

Luftveje3

Hjerte og kredsløb4

Nyrer4

Blødning4

Hud4

Smerter4

Referencer4

 

Indledning

Ved forgiftning forstås en tilstand af dysfunktion af organer eller hele organismen som følge af en påvirkning af en udefra kommende kemisk agens.
Patienter, der har persisterende svære forgiftningssymptomer (respirationsinsufficiens, kredsløbsinstabilitet), konfereres med vagthavende på Alment Intensiv afd. R (kode 542) med henblik på evt. visitation til intensivt regi.
Der optages en grundig anamnese specielt med henblik på, hvad patienten har indtaget, hvor meget og hvornår.
Alle potentielt forgiftede patienter bør have målt S-Paracetamol og S-Salicylat

Behandlingsplan

 1. 1. Akutte, livreddende behandling

 2. 2. Modvirkning af giftabsorption

 3. 3. Beskyttende og støttende behandling

 4. 4. Evt. antidoter

 5. 5. Fremskyndelse af giftelimination

 6. 6. Symptomatisk behandling

Akut livreddende behandling

Alle patienter med respiratorisk påvirkning bør gives 5-15 liter O2 på næsekateter eller Venturimaske.
Ved truende eller manifest respiratorisk svigt (RF <8 eller >30 pr. minut eller SaO2 <90 %) bør konfereres med anæstesilæge.
Alle patienter med cirkulatorisk påvirkning bør udstyres med 1-2 velfungerende i.v.-adgange.
Ved truende eller manifest cirkulatorisk svigt (Systolisk BT <
90 mm Hg eller puls <40 eller >120) bør konfereres med anæstesiolog. Ved arrytmier konfereres primært med kardiolog.

Modvirkning af giftabsorption

1.-valgs behandling er i dag indgivelse af aktivt kul.
Dosis:

Voksne og børn over 12 år:

50-100 g aktivt kul (= 1-2 flasker Norit Carbomix. 1 flaske indeholder 50 g kul, når det er opløst i vand) indtages så hurtigt som muligt. Ved alvorlige forgiftninger fortsættes behandlingen i et par dage med en dosis på 20 g hver 4-6 time (20 g aktivt kul svarer ca. til 160 ml af suspensionen).

Kul som eneste behandling har en absorptionsreducerende effekt på næsten 100 %, hvis det administreres øjeblikkeligt efter indtagelse af lægemidlet.

Ved forgiftning af stoffer med enterohepatisk kredsløb (paracetamol, morfin, methadon, amitryptillin, citalopram, desipramin, imipramin, digoxin) kan gentagne administrationer af aktivt kul være indiceret.

 

Indgivelse af kul er kontraindiceret i følgende situationer:

 • • indtagelse af stof(fer), som ikke adsorberes til aktivt kul

 • • manglende svælgreflekser (overvej intubation og derefter installation af aktivt kul)

 • • risiko for gastrointestinal perforation efter indtagelse af ætsende stoffer

 • • senere endoskopi en del af diagnostikken (indtagelse af syrer el. baser)

 • • aktivt kul øger risikoen for aspiration (af fx. benzin eller andre flygtige væsker.)

 • • ileus eller anden tilstand med nedsat tarmperistaltik

 

 

Ventrikelaspiration/skylning bør ikke foretages, pga. beskeden effekt/kan evt. fremskynde

giftabsorptionen; MEDMINDRE

 • • Patienten indbringes inden for den første time efter indtagelse

 • • Patienten har indtaget meget store tabletmængder

 • • Patienten har indtaget meget toksiske substanser

 • • Den indtagne substans ikke absorberes til aktivt kul (for eksempel alkohol, jern, kalium, magnesium og lithium)

Vågne voksne: Aspireres siddende i sengen.
Bevidsthedssvækkede patienter med svælgreflekser: Aspireres uden intubation; Evt. med tilstedeværelse af anæstesilæge/sygeplejerske.
Bevidstløse patienter (GCS <9): Intuberes inden evt. aspiration

Beskyttende og støttende behandling

Er især aktuelt ved bevidstløse som er forsvarsløse overfor luftvejsobstruktion, kulde eller varme, udtørring af slimhinder, urinretention.

 • • Sikring af frie luftveje; opsugning af luftvejssekret, O2 på næsekateter / maske, evt. tungeholder (altid kontakt til anæstesiafdelingen ved brug af tungeholder)

 • • I.v. adgang med NaCl (med mindre andet er indiceret)

 • • lejring (sideleje, evt. Trendelenburg, vending hver 2. time)

 • • Opvarmning/afkøling (aktiv opvarmning under monitorering ved temperatur <28oC på grund af risiko for ventrikelflimren).

 • • Blærekateterisation ved bevidstløshed og måling af timediurese.

Kontrol Temperatur, puls, BT og respirationsfrekvens hver 2. time; hyppigere efter behov.

 • • Timediurese måles efter ordination.

 • • Stillingstagen til monitorering med telemetri ved forgiftninger med antipsykotica, cykliske antidepressiva, dextro-propoxifen, karbamazepin og antiparkinsonmidler.

Antidoter

Der findes til en række forgiftninger specifikke antidoter. Behandlingsvejledninger til alle antidoter findes på http://www.sygehusberedskabet.dk/antidothaandbogen/main.html

Det er under samme adresse muligt at se hvilke antidoter, der forefindes lokalt og hvilke (sjældent brugte antidoter) der kan rekvireres fra centrale lagre samt beliggenheden af disse lagre.

I beredskabssituationer med behov for større mængder antidoter kan disse rekvireres fra regionens suppleringslager beliggende på skadestuen, Aalborg sygehus Syd.

Der henvises i øvrigt til instruksen ”Antidotbehandling i Region Nordjylland”

Fremskyndelse af giftelimination

 • • Udånding af luftarter – kulilte

 • • Afbryde enterohepatisk kredsløb – aktivt kul binder toxiner

 • • Renal udskillelse – alkanisering af urin ved f. eks forgiftning med ASA

 • • Tarmdialyse – aktivt kul ved f. eks ASA

 • • Hæmodialyse – ved svær lithium forgiftning og ved svær ASA forgiftning. Desuden ved forgiftning med ethylenglucol og methanol

Behandling af symptomer og komplikationer
Symptomatisk behandling

CNS

 • • Ved kramper gives Benzodiazepin f. ex (Clonazepam (Rivotril)), eller Orfiril

 • • Tiamin som Wernicke profylakse

Luftveje

 • • Sikring af frie luftveje, O2, evt. intubation

Hjerte og kredsløb

 • • Væske (rehydrering), arrytmibehandling,

Nyrer

 • • Alkanisering af urin, evt. dialyse

Blødning

 • • Ved behov, substitution med SAG-M, plasma

Hud

 • • Alm. sårpleje

Smerter

 • • Analgetika (CAVE sedation)

Referencer

www.smi.dk (Scandinavian Medical Information – Poisindex).
UpToDate, Decontamination of poisoned patients-I og II

 

 

Dette er min tilføjelse /Dorte:

Relaterede dokumenter

Forgiftning med Salicylsyrepræparater (rn.dk)

Forgiftning Ecstasy (rn.dk)

Paracetamolforgiftningsbehandling for voksne (rn.dk)

Anvendelse og rekvirering af antidoter i forbindelse med akutte forgiftninger (rn.dk)

Antidotbehandling i Region Nordjylland (rn.dk)