Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Actilyse i pleurahulen

 

Formål

Sikre korrekt og ensartet håndtering af Actilyse i pleurahulen

 

Indikation

Actilyse er et fibrinolytikum, der installeres i pleurahulen via et pleuradræn. Det kan medvirke til fjernelse af pleuraempyemer, opløse ældre pleurale hæmatomer eller genetablere funktionen i et tilstoppet pleuradræn.

Det er ikke en kontraindikation, hvis Actilyse er givet i.v. indenfor det sidste år, da Actilyse i pleura ikke optages i kroppen.

 

Information

Patienten informeres om formål, procedure samt eventuelle bivirkninger (eks. smerter og temperaturforhøjelse).

 

Forberedelse

 • • Røntgen af thorax, med henblik på drænplacering

 • • Patienten skal ses af læge før Actilyseindgift

 • • Der gives normalt ikke Actilyse i drænet, hvis det lufter

 • • Actilyse gives vanligt som en kur x 1 daglig over 3 dage, efterfulgt af røntgen af thorax

 • • Behandling kan ved behov gentages

 • • Normal dosis Actilyse i pleurahulen er 10 mg

 • • 1 hætteglas Actilyse a 10 mg opløses i den medfølgende solvens i en 50 ml sprøjte, blandingen fortyndes med isoton nacl op til i alt 30 ml

 • • Injiceres herefter i pleuradrænet gennem 3-vejshans eller skyllestuds gennem posiflow

 • • Der skylles efter med 20 ml nacl for at sikre blandingen når pleurahulen

 • • Pleuradrænet holdes afklemt i alt 1 time, evt. ved hjælp af pean

 • • Produktion fra pleuradrænet observeres

 • • Actilyse dosis og tidspunkt noteres i Columna Medicin

 

 

Kontraindikation

 • • Nylig større blødning, kirurgi eller traume

 • • Nylig apopleksi

 • • Kendt allergi mod indholdsstoffet

 

Referencer

Bilag 1: “Parapneumonic Pleural Effusion and Empyema”

Bilag 2: “Surgical versus non-surgical management of pleural empyema (Review)