Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TEE

 

Rengøring af TEE-probe efter brug

TEE skema

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienten, der får foretaget TEE

 

Patientgruppe

 • • Endocardit

 • • Før RFA

 • • Thromber

 • • Mitralsygdomme

 • • Hvor lægen finder indikation for undersøgelsen

 

Definition af begreber 

TEE = transøsofageal ekko. En sonde/probe føres ned gennem spiserøret, hvorfra man kommer tættere på hjertet og ser detaljer som nødvendigvis ikke ses ved TTE.

 

Overvågning og genoplivningsudstyr

 • • Blodtryksapparat

 • • Saturationsmåler

 • • Iltkatetre (næsebrille og iltkateter med skumstykke)

 • • Selvekspanderende ventilationsballon (Rubens) og ventilationsmasker i 2 forskellige størrelser

 • • Stærkt sug monteret med sugeslange og studs

 • • Hvide, grønne, blå og sorte sugekatetre

 • • Akutmedicinkasse samt defibrillator forefindes i Pace amb. 2

 • • Ilt og sug kontrolleres dagligt før første patient modtages og dokumenteres i logbog

 

Inden undersøgelsen

 • • Stesolid og antidot hentes i medicinskab

 • • Der optrækkes:

  • • 10 ml. NaCl

  • • 2 ml. Stesolid 5 mg/ml

 

Procedurebakke til TEE

 • • Bidering

 • • Xylocain gel 2 %

 • • Xylocain spray

 • • Spatel

 • • Engangsforstøver

 • • Blåt stykke

 

Klargøring af øsofagusprobe før brug

 • • Xylocain gel, xylocain mundspray med engangsforstøver, cellestof, engangshandsker, blåt stykke, spatel og bidering stilles klar

 • • Lægen påsmører xylocain gel 2 % til lokalbedøvelse af halsen på de yderste 10 cm af proben

 

Patienten modtages

 • • Navn og cpr-nummer kontrolleres, og der påsættes identifikationsarmbånd ved ambulante patienter

 • • Patientens data lægges ind i ekkoapparat

 • • Det kontrolleres, at patienten er fastende 4 timer forud for undersøgelsen

 • • INR kontrolleres af sygeplejersken, Obs. INR < 4

 • • Ved indlagte patienter i ak-behandling skal der foreligge ny INR forud for undersøgelse og hvis dette ikke er muligt skal patienten medbringe orange AK-behandlingskort fra egen læge. Dette informeres afdelingerne omkring når tiden gives telefonisk

 • • Lægen foretager risikovurdering af patienten i henhold til ASA klassifikation

 • • Ved behov for anæstesiologisk assistance kontaktes TV anæstesi på tlf:61721

 • • Patienten informeres om undersøgelsens forløb:

  • • Lokalbedøvelse

  • • Stesolid

  • • Vejlede patienten til at synke proben

  • • Man kan ikke synke sit spyt

  • • Vejrtrækning gennem næsen

  • • Resultatet af undersøgelsen gives efter undersøgelsen

 • • Der måles blodtryk, puls og saturation

 • • Venflon anlægges ved patienter, der kommer hjemmefra

 • • Venflon er anlagt på afdelingen ved indlagte patienter

 • • Monitorering påsættes

 

TEE skema

 • • TEE skema udfyldes før, under og efter proceduren. Herpå angives også sederingsgraden under proceduren (let, moderat og dyb)

 

Under undersøgelsen

 • • Patienten lejres på venstre side, evt. med støtte i ryggen

 • • Evt. proteser fjernes

 • • Bidering sættes i

 • • Stesolid i.v. gives efter ordination og dikteres i journalen

 • • Puls og saturation måles kontinuerligt og noteres på TEE skema

 • • BT måles ved opstart af medicinindgift samt ved behov

 • • Ilt gives p.n.

 • • Patienten støttes, mens proben føres ned

 

Efter undersøgelsen

 • • Saturation, puls og BT måles og noteres på TEE skema

 • • Patientens venflon fjernes, hvis patienten kommer hjemmefra

 • • Det vurderes, om patienten er vågen og klar nok til at tage hjem efter ca. ½ time

 • • Patienten hjælpes i tøjet

 • • Eventuel hjemtransport arrangeres

 • • Patienter der er indlagt får udleveret brev omkring forholdsregler efter TEE

 • • Ambulante patienter har fået udleveret pjece omkring forholdsregler efter TEE i deres brev

 • • TEE skema følger med indlagte patienter tilbage til afdelingen

 

Oprydning

 • • Stuen ryddes op

 • • Proben rengøres

 

Rengøring af TEE-probe efter brug

 

Rengøring af probe foregår over 3 trin og med handsker på

 

Rengøring af TEE-probe i præperationsrummet

 • • Proben hænges op på probeholderen i præparationsrummet

 • • Proben afvaskes med UNi-Wipe vådserviet eller sæbevand indtil alle synlig urenheder og organisk materiale er vasket af proben

 • • Proben dekontamineres ved brug af ”Tristel sporicidal desinficerende servietter” da Proben ikke kan tåle ethanol

 • • Servietten påføres 2 pumpeslag ”Tristel Activator Foam” og krølles sammen indtil den er dækket med skum. Herefter holdes servietten sammenkrøllet i 15 sek

 • • Så vaskes proben indtil hele overfladen er dækket med skum, skal virke i 30 sekunder

 • • Proben afvaskes altid med sterilt vand når skummet har virket i 30 sek, for at fjerne evt. kemikalie-rester

 • • Det er vigtigt, at proben er grundig rengjort efter dekontaminering for at undgå kemikalieksponering af slimhinder på næste patient

 • • Rullebordet rengøres med sæbevand eller UNi-Wipe og afsprittes. Der lægges en ren lærredsble på rullebordet

 • • Proben flyttes til rullebordet og rullebordet fyldes op efter hvad procedurebakken skal indeholde (se ovenstående) og afdækkes derefter med en ren lærredsble

 • • Skinnen til holderen på væggen afvaskes og tørres af i sprit efter brug

 • • Proben hænges i skabet, når dagens TEE program er ovre

 

Ved rengøring af kontamineret TEE-Probe foregår rengøringen på Ekkostuen og proben hænges op på dropstativet i stålringen. Dropstativet afvaskes og sprittes efterfølgende af med ethanol

 

Referencer

CAS-NYT nr. 111 oktober 2009

Tristel Trio Bruger-Guide (www.vicare-medical.dk)

Infektionshygiejnisk PRI-dokument: Brug af ultralydsvejledte transducere og prober (5.9)

 

 

 

Kardiologisk ambulatorium

 

Aalborg Universitetshospital

 

 

TEE skema

 

Dato:

 

 

Label:

 

 

 

Før:

 

Puls:

 

SA O2:

 

BT:

Under:

 

Puls:

 

SA O2:

 

BT (ved behov):

 

Efter:

 

Puls:

 

SA O2:

 

BT:

 

Kl:

 

 

 

 

 

 

 

Stesolid:

 

 

 

 

 

 

mg i.v.

Sederingsgrad:

 

(sæt kryds)

Let

 

 

Moderat

 

 

Svær

 

 

Komplikationer:

 

 

 

Varighed/probetid:

 

 

 

________________min

Faste til kl:

 

 

 

 

________________

Læge/Sygeplejerske: