Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Venflon anlæggelse og fjernelse - voksne (over 15 år)

Gældende for Billeddiagnostisk Afdeling i Frederikshavn.

Til brug i BDA må der gerne anlægges venekateter i fossa cubiti, fordi kateteret kun er til kortvarigt brug. Specielt til CT-undersøgelser, er der behov for venekateter anlagt i en stor vene, der kan klare et højt flow.

Intravaskulære katetre (5.1) Perifere venekatetre (PVK)

 

Der må ikke anlægges venekateter på den ”syge” side ved patienter, som er brystopererede og har fået fjernet lymfekirtler eller har fået stråleterapi på den øverste del af brystet. Der må ikke foretages opstasning, når der er fjernet lymfekirtler, da det kan bevirke yderligere ødem, som er svært at behandle.

 

Venekateter anlagt i fossa cubiti skal fjernes inden patienten forlader Billeddiagnostisk Afdeling.

 

Teknik

 • • Ren procedure: Staseslange, 2 spritswaps, venflon, fikseringsplaster, engangssprøjte med 10 ml NaCl findes frem

 • • Foretag patientidentifikation

 • • Håndvask og/eller hånddesinfektion foretages, brug eventuelt engangshandsker som personligt værnemiddel.

 • • Staseslangen anlægges ovenfor valgte punktursted. Find en velegnet vene (fossa cubiti til CT-undersøgelser, der kræver højt flow). Undgå vener tæt på arterier fx vena basilica medialt i fossa cubiti. Er der ingen synlig vene, så prøv om den kan palperes eller forsøg på håndryg. Det er ofte godt at punktere i en Y-forgrening.

 • • Indstiksstedet desinficeres 2 gange med swabs, huden skal tørre mellem de 2 påføringer og før venepunktur.

 • • Fikser venen med den ene hånds tommelfinger ved at stramme huden. Vend nålen med slibningen opad. Punkter venen i en ret flad vinkel, dette modvirker at venen ruller. Kontroller at der er tilbageløb af venøst blod. Træk nålen lidt tilbage før kateteret føres helt ind. Fikser kateteret så bevægelse frem og tilbage i venen undgås.

 • • Injicer minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus, og kontroller derved om karret kan holde til et højt flow. Hvis dette går let, uden hævelse over indstiksstedet og uden klager fra patienten, kan dette tolkes som korrekt intraluminær placering af kateteret, og automatsprøjten må tilkobles.

 • • Hvis det ikke lykkes at få anlagt perifert venekateter efter max. 3 forsøg tilkaldes anæstesisygeplejerske.

 • • Giv ikke kontrast i samme venekateter som anvendes til blodtransfusion.

 

Vener, fossa cubiti

Fjernelse af venekateter

 • • Hvis der er givet i.v. kontrast må det perifere venekateter først fjernes efter mindst 5 minutter forudsat patienten er velbefindende og ikke har symptomer på allergisk reaktion.

 • • Ved fjernelse af venekateteret dækkes indstiksstedet med en steril forbinding, og der komprimeres til blødningen stopper.

 

Ekstravasation

Med ekstravasation ved undersøgelse i Billeddiagnostisk Afsnit forstår betydelig siven af kontraststof fra venen og ud i det omkringliggende væv. Radiologen, der er ansvarlig for undersøgelsen, vurderer om det bør indberettes som en utilsigtet hændelse.

 

Risikoen for ekstravasation øges hvis

 • • Der anvendes automatsprøjte

 • • Der anvendes store kontrastmængder og højt flow

 • • Venekateter ligger i små vener, så som distalt på underekstremitet

 • • Patienten har skrøbelige vener, hårde skleroserede vener eller mobile vener

 • • Adipositas

 • • Patienten har nedsat evne til at tilkendegive symptomer som svie / ubehag / smerte eller nedsat følelse

 

Forebyg ekstravasation ved at

 • • Tilpasse venekateterstørrelse og injektionshastighed til venens størrelse og placering

 • • Kontrollere at venen kan holde til højt tryk. Injicer minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus

 

Behandling efter ekstravasation

 • • Stop straks injektionen og begræns dermed mængden af kontrast, der siver ud i vævet

 • • Aspirer inden kateterfjernelse og undgå at lægge direkte manuelt tryk på ekstravasationsstedet

 • • Elevér den aktuelle ekstremitet

 • • Konferer med radiologen, der er ansvarlig for undersøgelsen, om evt. fornyet kontrastindgivelse. Se instruksen udsivning af kontrast til subcutis

 • • Udlever patientinformation: Udsivning af røntgenkontraststof til huden