Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afvigerapport

 

Formål

At sikre, at betydende afvigelser fra fastlagte laboratoriemæssige procedurer rapporteres og behandles i overensstemmelse med Fertilitetsenhedens Aalborg Universitets Hospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Ved alle betydende afvigelser fra faste procedurer i laboratoriet, skal der udarbejdes en afvigerapport.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Afvigerapporten udfyldes hurtigst muligt efter den aktuelle afvigelse.

 

Skabelon til afvigerapport findes på DMDC

 1. 1. Log på ”DMDC”.

 2. 2. Vælg ”Lokalt”.

 3. 3. Vælg ”Dokumentsamling”.

 4. 4. Vælg ”Kvalitetsstyring”.

 5. 5. Vælg ”Afvigelser”.

 6. 6. Højreklik på ”Afvigelsesrapport (Skabelon).

 7. 7. Tryk ”Kopier dokument”.

 8. 8. Dokument åbnes og udfyldes.

 9. 9. Tryk ”Gem”.

 10. 10. Tryk ”Gem som kladde”.

 11. 11. Ændre titel ”Afvigelsesrapport nr. x”.

 

Afvigelsen diskuteres evt. på laboratoriemøde og der skrives en handleplan ind i rapporten.

 

Laboratorielederen godkender kladden.

 

Laboratorielederen sikrer sig, at beslutninger taget, som resultat af afvigelsen bliver implementeret i driften.