Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afvigerapport

 

Formål

At sikre at betydende afvigelser fra fastlagte laboratoriemæssige procedurer rapporteres og behandles i overensstemmelse med Fertilitetsenhedens Aalborg Universitets Hospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Ved alle betydende afvigelser fra faste procedurer i laboratoriet skal der udarbejdes en afvigerapport.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Afvigerapporten udfyldes hurtigst muligt efter den aktuelle afvigelse. Skabelon til afvigerapport findes på fællesdrevet under laboratorie/kvalitetssikring/afvigelsessystem/afvigelsesrapporter. Afvigelsesrapporterne nummereres fortløbende, af den der skriver den og gemmes på fællesdrevet under laboratorie/kvalitetssikring/ afvigelsessystem/afvigelsesrapporter.

 

Afvigelsen diskuteres på laboratoriemøde og der skrives en handleplan ind i rapporten.

 

Den vævslovsansvarliges person skal sikre sig, at beslutninger taget som resultat af afvigelsen bliver implementeret i driften.

 

Afvigerapporter opbevares i et ringbind mærket ”Afvigerapporter ” hos den vævslovsansvarlige person eller i laboratoriet.