Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hørescreening på Neonatalafsnit 12 og 13/sygepleje

Hørescreening

Påvisning af én- eller dobbeltsidig permanent hørenedsættelse > 30 dB i taleområdet hos nyfødte børn. OAE test:

 

Hørescreening er et tilbud til alle danske nyfødte børn, og har været et tilbud siden 2004 – se endvidere Sundhedsstyrelsens retningslinier: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2004/Publ2004/Retningslinier_neonatal_hoerescreening,-d-,pdf.ashx

Alle nyfødte børn, der er indlagt på Neonatalafsnittet mere end 48 timer skal screenes med OAE-test (Oto Akustisk Emission).
Herudover skal alle nedennævnte børn foruden OAE-testen have foretaget screening med AABR-test – også kaldet en udvidet test (automatisk hjernestamme audiometri):

 

 • • Intrauterin infektion (Rubella, cytomegali, toksoplasmose)

 • • Gestationsalder ≤32 uger (dvs. Til og med 31 uger og 6 dage).

 • • Moderat/svær asfyksi (cerebrale symptomer varende mere end 2 uger).

 • • Icterus (udskiftningstransfusionskrævende)

 • • Ydre ører/ansigtsmisdannelser og syndromer, hvor hørenedsættelse kan være et delsymptom.

 • • Kromosomanomalier og mistanke herom.

 • • Gentamicinbehandling, altid rescreenes efter Gentamicinbehandling.

 • • Meningitis purulenta (henvises hurtigst muligt).

 • • Arvelighed.

 • • Respiratorbehandling.

 

Hvordan udføres undersøgelsen:

Barnet får en lille blød øreprop i øret og igennem den bliver der sendt kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave et ekko og en computer aflæser, hvordan barnets øre reagerer på lyde. Undersøgelsen kaldes en OAE-test (Oto Akustisk Emission)

Ved den udvidede test – AABR (Automatic Auditory Brainstem Response) får barnet udover øreproppen også påsat 3 små sensorer anbragt på hovedet. Computeren måler dermed hjernens reaktion på kliklydene.

 

Screening bør udføres i lokaler indrettet til formålet, da der kræves rolige omgivelser uden forstyrrende støj. Under testen er det vigtigt, at barnet er i ro. Det foregår bedst, når barnet sover.

 

Hvis barnet udskrives til hjemmet, før der er lavet hørescreening, skal jordmoder på Patienthotellet kontaktes på lokal 62001 (97662001). Denne vil efterfølgende kontakte forældrene med tid og sted. Udskrivende sygeplejerske har ansvar for informationen til forældre i de tilfælde, hvor barnet udskrives inden, det er 48 timer gammel eller der af anden grund ikke er foretaget hørescreening.

 

Der er på Neonatalafsnittet ansat sygeplejersker med klinisk funktion som hørescreenere. Hørescreeningssygeplejersken informerer forældrene i de tilfælde, hvor undersøgelsen ikke bestås og videre henvisning til høreklinik er påkrævet.

Ved udskrivelse/overflytningen registreres det i EPJ om barnet er hørescreenet eller ej.

Det skal noteres i Clinical om det er højre, venstre eller begge ører der er refer på.

 

Henvisning til Høreklinikken/Audiologisk Afd.

Hvis barnet ikke består undersøgelsen foretaget på neonatalafsnittet, skrives mail til høreklinikken, se mappe for mailadresse og hvilken information mailen skal indeholde.

Følgende børn skal altid henvises til Audiologisk Afd.:

 • • Børn med ganespalte

 • • Børn der har haft meningitis

 • • Børn med syndromer, hvor hørenedsættelse er et delsyndrom

 • • Børn med intrauterin infektion skal henvises med info om diagnose, da de skal indkaldes 1 år gammel

 

Formål

Instruksen har til formål at informere sundhedspersonalet på afsnittet om proceduren omkring hørescreening. Dermed kan denne viden viderebringes til forældre og pårørende, så de føler sig trygge ved proceduren og baggrunden herfor.