Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bivirkninger ved i.v. kontrast

Bivirkninger: Varmefølelse, hovedpine, kvalme og opkastninger. Urticaria. Sjældent ses anafylaktiske reaktioner. Symptomer på overfølsomhed i form af hudkløe, nysen og halsirritation kræver øget opmærksomhed, idet udvikling mod anafylaktisk reaktion ikke kan udelukkes. (www.medicin.dk)

 

Tiltag ved lette bivirkninger: (varmefølelse, kvalme, metalsmag)
Patienten informeres om at ovenstående kan forekomme umiddelbart efter kontrastindgift.
Symptomerne svinder spontant igen.
Registreres ikke.

 

Tiltag ved moderate bivirkninger: (opkastning, urticaria, svimmelhed, hæshed, larynxødem)

 


Opstår disse symptomer umiddelbart efter undersøgelsen

Kontakt: medicinsk vagt tlf 50757 mhp. vurdering af patienten


Mål BT og puls.

Udlever udfyldt seddel med ATC-kode til mellemvagten mhp korrekt Cave-registrering , (som mellemvagten udfører).


Orienter radiologen, som dokumenterer ovennævnte bivirkninger i røntgenbeskrivelsen.
 

Det registreres i EasyViz af plejepersonalet.

 

 

Tiltag ved svære bivirkninger:

 

Anafylaksi

 

Symptomer og sværhedsgrad.

Grad

Hud

Respiration

Hjerte-kar

Mave-tarm

Neurologisk

Mild

Universel hudkløe
Flushing
Urticaria
Angioødem

Rhinitis
Kløe i svælg
Tæthed i svælg
Let astma

Takykardi

Kløe i mund
Hævelse af læber
Kvalme/opkast
Milde smerter

Angst

Moderat

Do.

Moderat astma
Hæshed
Irritativ hoste
Synkebesvær
Stridor

Let hypotension

Krampagtige
smerter
Diare
Gentagne op-
kastninger.

Konfusion

Svær

Do.

Svær astma
Cyanose
Respirationsstop

Kollaps
Bradykardi
Hjertestop

Inkontinens

Bevidstløshed

 

Rød skrift angiver symptomer som bør behandles med Adrenalin.
* Hurtigt opståede symptomer og hurtig progression kan retfærdiggøre Adrenalin ved mildere symptomer.

 

Behandling af moderat - svær anafylaksi

 

Dosis voksne

Dosis børn

Kommentarer

Primærbehandling Anbring patienten i liggende stilling med eleverede ben

 

 

Pga. risiko for progression skal patienten observeres kontinuerligt i minimum 2 timer. Patienter beh. med Adrenalin indlægges 24 timer.

 

Adrenalin 1 mg/ml

0,3-0,5 mg i.m.
(0,5-0,8 mg i.m. ved shock.

0,01 mg/kg i.m.

Gives umiddelbart og derefter hvert 5.-15 min. indtil symptomerne på anafylaksi er svundet og tilstanden er stabil.

 

Væske NaCl Isot.

1-2 l i.v

20 ml/kg i.v.

Anlæg stor i.v. adgang til hurtig infusion af NaCl. (evt. kolloider)

 

Ilt på maske

5-10 l/min.

5-10 l/min.

Ilt gives til alle patienter med anafylaksi, da hypoxi er den hyppigste årsag til varige organskader.

 

Sekundærbehandling
Antihistamin

 

 

 

 

Clemastin ”Paranova” 1 mg/ml.

1-2 mg i.m.

0,0125-0,025 mg/kg i.m.

Når tilstanden er stabiliseret med Adrenalin og væske, derefter hver 6. time efter behov.

 

Steroid
Solu-Medrol

80 mg i.v.

2 mg/kg i.v.

Når tilstanden er stabiliseret med Adrenalin og væske, derefter hver 12. time efter behov.

 

 

Alarm 50112 ved hjertestop i Billeddiagnostisk Afdeling, afsnit Thisted

 

Følg tilkaldte læges ordinationer

Patienten overdrages til medicinsk enhed. Se: Intern overflytning el. overdragelse af ambulante patienter fra Billeddiagnostisk Afdeling til andre enheder.
 

Radiologen er ansvarlig for at dokumentere ovennævnte bivirkninger i røntgenbeskrivelsen
 

Det registreres i EasyViz af plejepersonalet.