Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bivirkninger ved i.v. kontrast

 

Bivirkninger: Varmefølelse, hovedpine, kvalme og opkastninger. Urticaria. Sjældent ses anafylaktiske reaktioner.
Symptomer på overfølsomhed i form af hudkløe, nysen og halsirritation kræver øget opmærksomhed, idet udvikling mod anafylaktisk reaktion ikke kan udelukkes. (
www.medicin.dk)

 

 

Tiltag ved lette bivirkninger:
(varmefølelse, kvalme, metalsmag)
Patienten informeres om at ovenstående kan forekomme umiddelbart efter kontrastindgift.
Symptomerne svinder spontant igen.
Registreres ikke.

 

 

Tiltag ved moderate bivirkninger:
(opkastning, urticaria, svimmelhed, hæshed, larynxødem)

 

I dagtiden til kl.15.00:

 

Opstår disse symptomer umiddelbart efter undersøgelsen

 

  • • Kontakt: radiolog mhp. vurdering af patienten 50256.
    Radiologen dokumenterer ovennævnte bivirkninger i røntgenbeskrivelsen.

  • • Mål BT og puls.

  • • Patienten indlægges i Akutmogtagelsen til observation

  • • Udlevér udfyldt seddel med ATC-kode mhp. korrekt Cave-registrering.
    CAVE registrering udføres i Akutmodtagelsen.

  • • CT personale noterer i EasyViz

 

I vagten efter kl.15.00 og hele døgnet I weekender og på helligdage:
 

Kontaktes medicinsk forvagt 2 på: 50757.
 

 

 

Tiltag ved svære bivirkninger:
(cyanose, bevidstløshed, respirationsstop, hjertestop)

 

 

Ring ALTID Hjertestop 50112

 

 

Anafylaksi

 

Symptomer og sværhedsgrad.

Grad

Hud

Respiration

Hjerte-kar

Mave-tarm

Neurologisk

Mild

Universel hudkløe
Flushing
Urticaria
Angioødem

Rhinitis
Kløe i svælg
Tæthed i svælg
Let astma

Takykardi

Kløe i mund
Hævelse af læber
Kvalme/
opkast
Milde smerter

Angst

Moderat

Do.

Moderat astma
Hæshed
Irritativ hoste
Synkebesvær
Stridor

Let hypotension

Krampagtige
smerter
Diare
Gentagne opkastninger

Konfusion

Svær

Do.

Svær astma
Cyanose
Respirationsstop

 

Kollaps
Bradykardi
Hjertestop

Inkontinens

Bevidstløshed

 

Rød skrift angiver symptomer som bør behandles med Adrenalin.

Hurtigt opståede symptomer og hurtig progression kan retfærdiggøre Adrenalin ved mildere symptomer.

 

 

Følg tilkaldte læges ordinationer
 

Patienten overdrages til medicinsk enhed. Se: Intern overflytning el. overdragelse af ambulante patienter fra Billeddiagnostisk Afdeling til andre enheder.