Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lukket sugesystem, voksne intensivt afsnit Aalborg UH

Beskrivelse

Intuberede patienter har behov for endotrakeal sugning (1). Sædvanligvis anvendes åbent sugesystem. Der er ikke entydige fordele ved det lukkede sugesystem (2), men i enkelte tilfælde kan lukket sugesystem anvendes:

 • • Patienten har behov for højt PEEP

 • • Patienten har behov for at blive suget ofte

 • • Patienten har en infektion (f.eks. COVID-19, TB) og udgør en øget risiko for at kontaminere omgivelserne

Fremstilling

 • • TrachSeal sugesystem (afhænger af intubation og tubestørrelse)

  • • Til trakeostomitube vælges længde på 30 cm. Til endotrakealtube vælges 54 cm

  • • Til tubestørrelse 6 og 6,5 vælges Str. 12. Til tubestørrelse ≥ 7 vælges størrelse 14

 • • Lige dead space

 • • Sugeaggregat med påmonteret sugeglas

 • • 2 sugeslanger

 • • Pose med Y-stykke og sugeventil til mund/svælgsug

 • • Steril skyllevæske (særlige flasker udviklet til gennemskylning af sugesystemet)

Billede 17

Montering

 • • Y-stykket monteres på indsatsposen i sugeglasset.

Billede 1

 • • De to sugeslanger påsættes y-stykket

 • • Den ene sugeslange påmonteres den blå sugeventil til mund-/svælgsug

Billede 7

 • • Den anden sugeslange sættes på TrachSeal kateteret efter fingerventilen.

Billede 6

 • • Dead space monteres på TrachSeal kateterets skorsten

Billede 9

 

 • • Sugeaggreat indstilles til sugesstyrke 150mmHg (1)

 • • TrachSeal kateteret kobles til patientens tube og respiratorslangen

 

Billede 11

 • • Påsættes tube

 • • Afprøv om der er sug i TrachSeal kateteret og mund/svælgsuget

 • • Bibehold sugestyrken på 150 mmHg på sugeaggregat

Beskrivelse af sugeproceduren

Indikation, udførelse og individuel hyppighed som ved åben sugeprocedure.

Se instruks: Endotrakeal sugning hos voksen intuberet/trakeostomeret intensiv patient

 • • Udfør håndhygiejne og ifør handsker

 • • Drej sugets passage til åben position

Billede 15

 • • Støt swivel connector med den ene hånd, og før sugekateteret ind i tuben. Der gøres mindst skade på trakea, hvis sugekateteret ikke indføres dybere end tubens længde

 • • Tryk sugeventilen ned, og hold den nede i mindst 3 sekunder, så suget til patienten kan nå at blive etableret

 • • Bevar suget og træk sugekateteret tilbage, indtil den sorte markering kommer til syne i beskyttelseshylsteret. (Bemærk der er ikke samme lyd som ved åben sugesystem)

 • • Sugetiden bør vare kortest og bør ikke vare mere end 15 sekunder (1)

 • • Drej sugets passage til låst position

 • • Sæt skyllevæske på skyllestuds og sug hvorved sugesystemet gennemskylles

Billede 13

 

Skiftning af sugesystemet

Sugesystemet skiftes efter 72 timer (3)

Se instruks i PRI: Endotrakeal sugning hos voksen intuberet/trakeostomeret intensiv patient

Målgruppe

Voksne intuberede patienter.

Referencer

 1. 1. Gulbrandsen, Tove og Stubberud, Dag-Gunnar: Intensivsykepleie. CAPPELEN DAMM AKADEMISK. Oslo 2020. 4. udgave, 1.oplag 2020.

 2. 2. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER: Klinisk retningslinje for trakealsugning af den voksne intuberede patient.

 3. 3. Produktinformation Intersurgical TrachSeal