Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stomimarkering

 

Formål

Formålet med at markere stomistedet præoperativt er at sikre den mest optimale placering af stomien på patientens abdomen – uanset om stomien er midlertidig eller permanent.

 

En hensigtsmæssig god placering af stomien kan være medvirkende til, at patienten i højere grad kan opnå selvstændighed i den praktiske stomipleje og vende tilbage til tidligere normale livsstil.

Optimal stomimarkering foretages i samarbejde med patienten som aktiv deltager.

Optimal placering af stomien kan medvirke til at forebygge eller eliminere postoperative problemer som:

 • • Stomilækage

 • • Hudirritationer/komplikationer

 • • Dårlig bandage tilpasning pga. af stomiens udseende eller placering

 • • Behovet for dyre specialbandager

 • • Smerter

 • • Tilpasning af tøj

 • • Problemer med bodyimage

 

Definition af begreber

Stomiplacering

Inden markeringen af stomiens placering vurderes patientens abdomen liggende, siddende og stående. Herudfra findes den mest acceptable placering af stomien.

En dårlig placering vil kunne give fysiske, psykiske og seksuelle problemer for patienten.

 

Colostomi: Placeres i abdomens nedre venstre kvadrant.

 

Ileostomi: Placeres i abdomens nedre, højre kvadrant.

 

Transversostomi: En midlertidig, aflastende stomi, som ofte placeres i abdomens øvre, højre kvadrant eller medialt. Kan også placeres i nedre, mediale del af abdomen.

 

Urostomi: Placeres i abdomens nedre, højre kvadrant.

 

Urostomi og ileostomi/colostomi: Skal patienten have flere stomier placeres de aldrig i samme horisontale plan.

 

Beskrivelse

Hvem stomimarkerer?

Stomimarkeringen bør altid fortages af en SOSA/ sygeplejerske (der har gennemgået specialundervisning i stomimarkering), en stomisygeplejerske eller læge.

 

Den præoperative stomimarkering er en guide og ikke nødvendigvis den endelige kirurgiske placering. Den endelige placering afgøres af kirurgen, når operationen indledes og tarmens kondition kan fastlægges.

 

Vurdering

Inden stomimarkering vurderes følgende:

 • • Kropsfremtoning: Kontrakturer, kropsholdning, mobilitet eks.: kørestol, brug af rollator, stok, protese(r)/hjælpemidler

 • • Fysik: Stort, fremstående, nedhængende abdomen, abdominale hudfolder, rynker, ar/cikatricelinje, rectusmusklen, talje, hoftekam, lyske, navle, store nedhængende bryster, bælte, syn, færdigheder/begrænsninger, tilstedeværelse af evt. hernie, allergi

 • • Patienten: Beskæftigelse, religion/kultur, fritid.

 • • Andet: Kirurgens præferencer

 

Fremgangsmåde
 • • Forbered hjælpemidler til brug for markeringen:         

Stomipose og plade, markeringspen og evt. microporøs tape

 

 • • Informer patienten om markeringsproceduren, og lad patienten være aktiv omkring proceduren

 

 • • Undersøg omhyggeligt patientens abdomen. Start med patienten fuldt påklædt i siddende position med fødderne på gulvet. Observer, om der er bælte, seler eller andre stomier/hjælpemidler

 

 • • Undersøg patientens abdomen uden tøj i forskellige positioner (stående, liggende, siddende og fremadbøjet) for at finde frem til buler, indtrækninger, ar, folder, hudturgor og kontur

 

 • • Træk en imaginær linje, hvor den kirurgiske incision vil være. Vælg et punkt, så klæberen ikke går indover denne incision

 

 • • Identificer rectusmusklen, når patienten ligger ned (lad patienten løfte hovedet - derved spændes musklen). Stomien placeres indenfor rectusmusklen

 

 • • Vælg et område, som er synligt for patienten, og hvis muligt - under patientens bæltested

 

 • • Hvis abdomen er stort, vælg placering enten lige over toppen af abdomen, eller i den øverste abdominale kvadrant

 

 • • Microporøs tape kan anvendes til at indikere de fundne placeringsmuligheder

 

 

Der kan markeres på begge sider af abdomen for at være forberedt på evt. ændringer i den kirurgiske behandling.

 

Det er vigtigt, at få patienten til at bekræfte, at han/hun kan se det afmærkede sted.

 

Det ønskede sted optegnes med et kryds med markeringspen.

 

Er tidsrummet fra markering til operation over et døgn (hvis patienten eksempelvis går hjem på weekend), udleveres markeringspennen, så patienten selv kan vedligeholde stomimarkeringen eller stomimarkeringen beskyttes med et stykke polyurethan film.

 

Dokumentation

Markeringen dokumenteres i NordEPJ under aktiviteten stomimarkering.

 

Referencer

 • • ASCR and WOCN Joint position statement on the value of preoperative stoma marking for patients undergoing fecal ostomy surgery. J Wound Ostomy Continens Nurs. 2007;34(6);627-628.

 • • Does preoperative teaching and stoma site marking affect surgical outcomes in patients undergoing ostomy surgery. J Wound Ostomy Continence Nurc. 2007;34(5):492-496

 • • Nordisk standard for stomipleje. DSR.

 • • Stomimarkering. Coloplast Academy. Markeringsøvelse. Pjece.