Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ patellafraktur

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

 

AP- og lat med vandret strålegang (vandret strålegang indtil 14 dage efter traume ellers alm. lat. knæ).

Kun patella axial efter ordination fra radiologen eller ortopædkirurg.

 

Positionering

 

 

 

 

Liggende AP: Liggende på lejet med strakt ben. Roter patientens ben, så patella bliver midtstillet. Støt med sandpose.

 

Liggende Lat med vandret strålegang: Patienten lejres som til AP-billede med en lille udadrotation i knæet, så kondylerne ligger udfor hinanden. Støt med sandpose. Modsatte ben løftes, og hviler på en benstøtte.

 

Centrering

 

 

 

 

Liggende AP: Én cm under patellas nederste kant.

 

Liggende lat med vandret strålegang: Midt i ledspalten. Der blændes ud til ca. 30 cm i benets længderetning.

Billedkriterier

 

 

 

 

 

AP: Patella midt i femur. Fri ledspalte, godt eksponeret.

 

Liggende lat med vandret strålegang: Fri ledspalte også i femoropatellarledet. Kondylerne skal ligge over hinanden. 1/3 af caput fibula skal ligge under tibia. Godt eksponeret.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

 

AP-billede

 

Lat. med vandret strålegang

 

Billede 4

 

Picture 2

 

 

 

Patella axial Der vælges en af nedenstående projektioner afhængig af patientens tilstand.

 

Positionering

 

 

 

 

Positionering 1 PA: Detektorplade anbringes på patella stativ. Røret køres så langt ned som muligt. Lav på forhånd en passende indblænding (10 x 15). Patienten står med 30 grader flekteret knæ, foden placeres i patella stativ. Patienten kan holde ved håndtagene på røntgenrøret.

Positionering 2 PA: Siddende på kanten af lejet med flekteret knæ, så detektorpladen kan køres ind mod crus. Læg evt. en skumgummisvamp mellem crus og detektorpladen.

 

Centrering

 

Midtlinjen på patellas bagkant. Kip evt. røntgenrøret efter patellas retning.

Billedkriterier

 

Leddet mellem patella og femur skal være frit.

 

 

Billede 2