Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diskuspatienter med behov for akut kirurgisk vurdering, håndtering af

Patienter i Reumatologisk Afdeling med formodet diskusprolaps (både lumbal og cervikal) skal konfereres akut med vagthavende neurokirurg såfremt patienten frembyder tegn på:

  • • Cauda equina syndrom (både partiel og komplet)

  • • Paralyser

  • • Progredierende pareser

  • • Ved cervical: tegn på medullær påvirkning

Forud for henvendelsen til vagthavende neurokirurg skal der udføres

  • • Objektiv undersøgelse som inkluderer exploratio rectalis og blæreskanning og status på muskelstyrke, reflekser og følesans. Desuden anamnese hvoraf det fremgår, hvornår patienten har udviklet sine symptomer (f.eks. sidst har ladt vandet eller har udviklet paralyse).

  • • Henvisning til MR-skanning

 

Patienten skal faste, indtil neurokirurgen har vurderet billeder/patient, idet operation kan komme på tale.

 

Radiologisk Afdeling kontaktes pr. telefon mhp. akut MR-skanning.

 

Radiologen skal anmodes om at kontakte vagthavende neurokirurg, når MR-skanningen foreligger, således at neurokirurgen kan se billederne og evt. også undersøge patienten i umiddelbar tilslutning hertil.

Skriftlig henvisning til Røntgenafdelingen udfyldes i WebPAS sammen med metalskema. Henvisning markeres akut.

 

Alle lægelige og sygeplejefaglige observationer og aftaler skal løbende registreres i patientjournal.

 

Patienten informeres om plan og undersøgelser, og dette dokumenteres i journalen.

 

OBS: vær opmærksom på, at vagthavende læge skal orienteres mhp. opfølgning, hvis patienten ikke er fuldt afklaret ved vagtens begyndelse.

 

Patienter, som henvises fra primærsektoren på mistanke om eller med klare tegn på cauda equina syndrom, paralyse / progredierende pareser eller medullær påvirkning skal henvises direkte fra praksis til Neurokirurgisk Afdeling.

 

Patienter uden behov for akut kirurgisk vurdering håndteres efter instruks: Diskusprolaps, vurdering og behandling af patienter henvist for