Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskiftningstransfusion

 

Formål

At beskrive hvordan en udskiftningstransfusion udføres.

Se også

Hypocalcæmi

Blodtransfusion

Bestilling af blod og blodprodukter

 

Der skiftes flg. mængder:

 

Mængde

Produkt

180 ml/kg

SAG-M erytrocytter af type O rekonstitueret i AB plasma

(anvendes kun til udskiftningstransfusioner, er bestrålet)

10 ml/kg

Thrombocytsuspension, leukocytfiltreret og bestrålet

 

Der bestilles i blodbanken inden start:

 

 

Mængde

Produkt

1 (2 portioner)

SAG-M erytrocytter af type O rekonstitueret i AB plasma

1 portion

Thrombocytsuspension, leukocytfiltreret og bestrålet

1 g/kg

Immunoglobulin = privigen 100 ml/ml, findes i skabet i medicinrum på 13. sal

 

Alt blod der gives skal være leukocytfiltreret og gammabestrålet.
Ved udtalt anæmi indledes med transfusion eller udskiftning med erythrocyt
koncentrat, evt. større mængde.

Intrauterint transfunderede børn:

Ved børn, der intrauterint er transfunderet på Rigshospitalet, orienteres blodbanken af hensyn til mulighed for fejltypning.

Hvor meget blod der skal trækkes ud og gives ind pr.gang:


Barnets vægt < 1500 gram: 10 ml ad gangen
Barnets vægt > 1500 gram: 20 ml ad gangen
 

Hos de mindste skiftes langsomt af hensyn til at undgå for store volumenændringer og dermed påvirke den cerebrale gennemblødning.

Calciumchlorid 20 mg/ml = 0,5 mmol/ml
For hver l00 ml SAG-M erythrocytter rekonstitueret i AB plasma gives 0,75 ml calciumchlorid (á 0,5 mmol/ml)

Hvis barnet vejer < 1500 g gives dog 0,35 ml calciumchlorid for hver 50 ml.

Immunglobulin

Efter udskiftningstransfusion pga. immunisering infunderes Immunglobulin 100 mg/ml. Dosis 1 g/kg (engangs)

Kontrol af blodprodukter

Aflæses af læge og sygeplejerske

Holdbarhed af blod:
Udskiftning skal påbegyndes senest 1 time efter at produktet er afhentet i blodbanken.
Der bør maximalt gå 4 timer fra udskiftningstransfusion er påbegyndt til transfusion er fuldendt. Selve udskiftningstransfusionen bør ideelt vare ca. 60 min.

Udskiftningsskema

Navn, cpr-nummer, tid, volumina ind/ud, venøst tryk, indgift af calciumchlorid, thrombocytsuspension og immunglobulin påføres udskiftningsskemaet af sygeplejerske, der kun har til opgave at registrere. Efter udskiftning indgår skemaet i journalen.

Adgang

Sædvanligvis etableres adgang via navle venen med et enkeltløbet navle-vene kateter (5 F).
 

Udskiftning kan dog - ved manglende mulighed for NVK - foregå via v. subclavia eller v. femoralis kateter Kan også udføres via arterie (fx a.radialis) og perifer venøs adgang eller via navle arterie-kateter (NAK). Kræver tæt blodtryksmonitorering og skift med små volumina ad gangen.

Udstyr

 1. 1. NVK

 2. 2. Udskiftningssæt (se foto)

 • • Trevejshane

 • • Connectorslange (fra trevejshane til affaldsposen (=timediurese-sæt (TD))

 • • Affaldspose (TD-sæt)

 • • Slange til blodpose

 

udsksæt1

 • • Sprøjter (1,5,10 og 20 ml) + optrækskanyler + spritswaps

 • • Blodvarmer (slangen skal min. 2 omgange rundt om varmelegemet)

 

blodvarme1

 

 • • NaCl 0,9 %

 • • Calciumchlorid

 • • Udskiftningsskema

 • • Transfusionsskema

Placering af barn:

Udskiftningstransfusion bør primært foregå i Giraffe® kuvøserne. Sekundært i gammel åben Airsheilds® kuvøse. Om nødvendigt kan barnets hænder og fødder fikseres med løst bændel.

Navlevene kateter (NVK)

Der anlægges efter sædvanlig steril procedure NVK – gerne enkeltløbet 5F. Spidsen som sædvanlig ideelt i v. portae eller v. cava inferior. Udskiftning kan dog godt udføres med kateteret i en lavere position – evt. roteres det, hvis der er problemer med tilbageløb. Efter udskiftning kan et evt NVK fjernes, med mindre der er sandsynlighed for yderligere behov for udskiftning.


Procedure

 • • Barnets ventrikel tømmes. Giv barnet ble eller urinpose på (hvorved forurening og at barnet bliver koldt undgås)

 • • Barnet monitoreres med puls, respiration, sat., BT og temperatur. Temperatur og blodtryk kontrolleres hver 15. minut.

 • • Venetryk måles før og efter udskiftningstransfusion og noteres på udskiftningsskemaet(tryksæt som til arteriemåling kobles til for at kunne måle, tages fra i forbindelse med selve udskiftningen og kan kobles til igen til ny måling)

 • • Start og sluttidspunktet for selve udskiftningstransfusionen noteres på udskiftningsskemaet

 • • Der udtages 10 ml blod til

 • • Bilirubin I

 • • Hæmoglobin I

 • • Thrombocyt I

 • • Syrebase (ABL)

 • • Herefter påbegyndes selve udskiftningen ved at der evt. udtages yderligere 10 ml (FV > 2500) Ved hydrops foetalis kan venetrykket forventes at være højt (> 7 cm H20). I denne situation tilstræber man at opbygge et gradvis større underskud ved kun at indgive 1/2 af det udtagne volumen, i regelen max. 30 ml volumenunderskud. Herefter måles og noteres venetrykket.

 • • For hver 100 ml blod gives 0,75 ml calciumchlorid. (Hvis barnet vejer < 1500g gives dog 0,35 ml calciumchlorid for hver 50 ml)

 • • Når den planlagte mængde MAF SAG-M erythrocytkoncentrat i AB plasma er givet måles på den sidst udtagne sprøjte

 • • Bilirubin II

 • • Hæmoglobin II

 • • Thrombocyt II

 • • Herefter gives den ordinerede mængde thrombocytsuspension

 • • Til sidst indgives (ved immunisering – Rh, ABO eller anden): (Privigen 100 mg/ml)

 • • Monitorering: 12 timer efter udskiftning

 • • Antibiotika: ingen rutinemæssigt

 • • Blodprøver planlægges: bilirubin, hæmoglobin, thrombocytter, Ca-ion og INR
   

Tidsforløb - Skematisk

UDSKIFTTIDALINEI

Skemaer

Udskiftningsskema (Ligger på sekretariatet afd. N13)