Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsscreening børn 0-15 år

Ernæringsscreening børn 0-15 år1

Procedure1

1. Akut indlagte børn:1

2. Indkaldte børn:1

Vægt måling:1

Højde måling:1

Kranieomfang:1

Dokumentation2

Vækst kurve:2

Ansvarsfordeling2

Kostintervention3

Formål3

Definitioner3

 

Procedure

Alle børn der indlægges screenes for:

0 ≤ 2 år

Vægt, længde og kranieomfang

2 - 15 år

Vægt og højde

 

1. Akut indlagte børn:

Barnet vejes og måles i modtagelsen, hvis barnets tilstand tillader det. Modtages barnet direkte i sengeafsnittet, vejes og måles det her.

2. Indkaldte børn:

Barnet vejes og måles i afsnittet.

Vægt måling:

Børn ≤ 2 år: Vejes uden tøj.

Større børn: Vejes uden fodtøj og overtøj.

Skal vægtforløbet følges, foretages vejningen optimalt på en bestemt vægt og på samme tidspunkt af døgnet.

 

Hos indlagte børn, der ikke er i ernæringsmæssig risiko gentages vægtscreeningen 1 gang om ugen..

Børn < 5 kg. screenes 2 gange om ugen.

Højde måling:

Afhængig af barnets tilstand, måles barnet liggende eller stående.

 • ▪ Børn under 2 år måles normalt liggende, i målebræt.

 • ▪ Børn over 2 år stående, uden fodtøj, i højdemåler.

Kranieomfang:

Måles omkring kraniet, over ørerne, hvor kranieomfanget

er størst jf. Illustration.

http://www.navlestreng.dk/media/?resource=contents%2Fonlinemagasiner%2F.navlestreng%2F_imageLibraryService%2F113%2Fimages%2Fsource%2Fmine+born%2F2_den_nyfodte%2Fimages%2Fden_nyfodte7.jpg&hash=1ee41585a1944050fb569bab6a3e1cde

 

Dokumentation

 

I Clinical Suite under “Værdier”

 

I Journal, ved initiale ernæringsscreening, noteres målte værdier på vækstkurven og på BMI kurve (børn >2 år)

 

BMI (body mass index)

 

 

Beregning af BMI

 1. 1. kropsvægt i kg /højde i meter2

 2. 2. www.bmiberegning.dk

 

Vækst kurve:

Ved efterfølgende vækst screeninger anvendes vækstkurve.

 • ▪ Børn 1-15 år føres som minimum hver måned.

 • ▪ Børn 0-1 år føres vækstkurve ugentligt.

 

Ansvarsfordeling

Lægen

Faglig ansvarlig for at risikopatienter identificeres og behandles.

 • ▪ Barnets ernæringstilstand forholdes barnets aktuelle sundheds- og sygdomstilstand.

 • ▪ Vurdere og ordinere kost/behandlingsplan ved risikopatienter.

 • ▪ Formidle information om ernæringsrisiko og behandlingsplan til egen læge/anden afdeling.

Sygeplejersken

Har det primære ansvar for at foretage ernæringsscreening og dokumentere dette.

 • ▪ Udfører screeninger for vægt, længde og kranie omfang.

 • ▪ Fører data clinical suite, journal, vækstkurve

 • ▪ Klinisk vurdering af barnets ernæringstilstand og situation.

 • ▪ Tilbyde alderssvarende mad og drikke afpasset til barnets situation.

 • ▪ Rådgive, vejlede og behandle barn og familie i ernæringsmæssige forhold.

 

Kostintervention

 

 • • Hvis vægt og længde i.f.t hinanden afviger 1 SD, eller hvis initiale BMI beregning viser -< 10%, eller > 90%, udarbejdes kostplan sv.t barnets alder og behov.

 • • Læge/ sygeplejerske udarbejder kostintervention.

 • • Hos patienter med behov for særlig diætistisk vejledning i forhold til forebyggelse og behandling kan etableres samarbejde med klinisk diætist.

 

Formål

 • ▪ At det enkelte barn ernæringsscreenes ved indlæggelsen med henblik på at identificere børn/unge med særlig ernæringsmæssig risiko.

 • ▪ At iværksætte målrettet ernæringsindsats under indlæggelsen.

 

Definitioner

 • • Ernæringsmæssig risiko: Underernæring og moderat/svær overvægt.

 • • Ernæringsscreening: Et redskab til at identificere børn, der ernæringsmæssigt afviger fra normale vækstkurver. Screeningen består af, at alle børn måles og vejes samt børn < 2 år får målt kranie omfang.