Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cuff-trykmåling hos voksne patienter på intensive afsnit

Baggrund1

Formål1

Indikation1

Procedure1

Dokumentation2

Referencer2

Baggrund

Alle voksne patienter der kræver respiratorbehandling, intuberes med tuber med cuff, der muliggør overtryksventilation. Cuffen er en lavtryks-højvolumen cuff, der giver en stor overflade, hvorved tuben lettere kan slutte tæt med et tryk, der ikke overstiger kapillærtrykket i trakea.

Risikoen for at udvikle en ventilator-associeret-pneumoni (VAP) eller aspirationspneumoni øges, hvis cuffen ikke slutter tæt.

I Bivonatuben anvendes der sterilt vand i cuffen. Se Bivonatuber

Formål

  • • Nedsætte risikoen for aspiration af svælgindhold

  • • At undgå trykskader og deraf følgende komplikationer på trakea

Indikation

Cufftrykmåling udføres

  • • Ved nyanlagt trakeal- eller trakeostomitube

  • • Ved trakeal- eller trakeostomitube, hvor tubens placering er ændret, eller der er mistanke derom

  • • Som rutinetjek minimum en gang i hver vagt

Procedure

Der må ikke afcuffes rutinemæssigt, idet aspiration af svælgindhold derved ikke kan undgås.

For at nedsætte risikoen for aspiration ved utilsigtet afcuffning, skal patienten altid suges grundigt i svælget, alternativt bedes patienten om at synke, før der foretages cufftrykmåling. Ved suction-aid tuber kobles sprøjte til studs og eventuelt svælgsekret opsuges (mængden dokumenteres på observationsskema).

Cuff og cufftrykmåler forbindes. Trykket aflæses i forbindelse med en inspiration.

Trykket skal ligge mellem 20-30 cm vandtryk, for at cuffen er tæt uden at lave trykskade.

Ved ventilation med meget høje tryk kan det være nødvendigt at have højere cufftryk for at muliggøre overtryksventilationen, hvilket så må accepteres.

Er trykket for lavt, pumpes forsigtigt på ballonen.

Er trykket for højt, lukkes luft ud ved forsigtigt og meget kortvarigt at aktivere den røde knap på siden af cufftrykmåleren. En anden mulighed er, at der med en 10 ml sprøjte udtømmes 1 ml luft fra cuffen og dernæst foretages cufftryksmålingskontrol.

Skal trykket være over det anbefalede område, for at cuffen er tæt, konfereres dette med lægerne.
Årsagen kan blandt andet være displacering af trakeal-/trakeostomitube eller meget højt indblæsningstryk. Vær opmærksom på at repositionering/vending af patienten kan medføre en øgning af cufftrykket.

Cuff tæthed kan kontrolleres klinisk ved, at man lytter med stetoskop over trakea ud for, hvor cuffen er beliggende. Er den utæt, høres en boblende, gurglende lyd og der må fyldes mere luft i cuffen til den lyder tæt. Når cuffen er tæt, høres kun en sagte hvislende respirationslyd over cuffen. Denne metode kan for eksempel bruges til kontrol af Bivona tuben. Se Bivonatuber

Dokumentation

Cufftrykmålingen dokumenteres på patientens observationsskema.

Referencer

Lizy C, Swinnen W, Labeau S, Poelaert J, Vogelaers D, Vandewoude K, Dulhuny J, Blot S. Cuff pressure of endotracheal tubes after changes in body position in critically ill patients treated with mechanical ventilation. Am J Crit Care; 2014; Jan; 23(1):e 1-8

Nseir S, Lorente L, Ferrer M, Rouze A, Gonzalez O, Bassi GL, Duhamel A, Torres A. Continuous control of tracheal cuff pressure for VAP prevention: a collaborative meta-analysis of individual participant data. Ann Intensive Care; 2015 Dec;5(1):43

Nseir S, Zerimech F, Jaillette E, Artru F, Balduyck. Microaspiration in intubated critically ill patients: diagnosis and prevention. Infect Disord Drug Targets; 2011 Aug;11(4):413-23

Asai S, Motoyama A, Matsumoto Y, Konami H, Imanaka H, Nishimura M. Decrease in cuff pressure during the measurement procedure: an experimental study. J Intensive Care. 2014; Jun 2;2(1):34

Khan MU, Khokar R, Qureshi S, Al Zahrani T, Aqil M, Shiraz M. Measurement of endotracheal tube cuff pressure: Instrumental versus conventional method. Saudi J Anaesth. 2016 Oct-Dec;10(4):428-431

Alzahrani AR, Al Abbasi S, Abahoussin OK, Al Shehri TO, Al-Dorzi HM, Tamin HM, Sadat M, Arabi YM. Prevalence and predictors of out-of-range cuff pressure of endotracheal and tracheostomy tubes: a prospective cohort study in mechanically ventilated patients. BMC Anesthesiol; 2015 Oct 15;15:147

Valencia M, Ferrer M, Farre R, Navajas D, Badia JR, Nicolas JM, Torres A. Automatic control of tracheal tube cuff pressure in ventilated patients in semirecumbent position: a randomized trial. Crit Care Med 2007; Jun;35(6):1543-9

Jailette E, Martin-Loeches I, Artigas A, Nseir S. Optimal care and design of the tracheal cuff in the critically ill patient. Ann Intensive Care. 2014; Feb; 27;4(1):7