Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Udredning af patienter med hæmatologisk kræftsygdom

 

Forløbsansvarlig: Ledende overlæge Paw Jensen, Hæmatologisk Afdeling, tlf. 9766 3860.

Forløbskoordinator: Henrikke Hejle Kristensen, sygeplejerske, tlf. 9766 3836.

 

Pakken er delt op i to:

 

1.

CT-teamets sekretærer er ansvarlige for koordinering af det radiologiske udredningsforløb vedr. lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi.
CT-teamet kan kontaktes på tlf. 4126 2632.

 

2.

MR-teamets sekretærer er ansvarlige for koordinering af det radiologiske udredningsforløb vedr. myelomatose, akut leukæmi og fremskredent myeloplastisk syndrom og kroniske myeloide sygdomme.
MR-teamet kan kontaktes på tlf. 4098 7989.

 

 

 

1.

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

 

Problemstilling:

Patienter henvist fra Hæmatologisk Afdeling med begrundet mistanke om malignt lymfom.

 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for:
”Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi”

 

Kontakt:

Patienter med verificeret lymfom henvises til PET/CT.
Øvrige patienter mistænkt for malignt lymfom henvises til CT-skanning af hals, thorax og abdomen.
Hæmatologisk forløbskoordinator kontakter telefonisk CT-teamet på tlf.
4126 2632 for at melde patient og undersøgelsestidspunkt. Hæmatologisk Afdeling har fast en CT-tid hver dag, som afdelingen råder over til pakkeforløb.

Der sendes en henvisning til Radiologisk Afdeling i WebPas. Under prioritering vælges andet. Her skrives dato for undersøgelse samt akut hæm.kræft.

 

Visitering:

Henvisningen visiteres på vanlig vis i Onko-sektionen.

 

Booking:

CT-bookingsekretær booker og markerer henvisningen med blåt flag samt tilføjer til ”Tjekskema: Hæmatologisk cancer (lymfom)”.
Henvisningen sættes på beskriverspor ”BF Amb beskrivelse, diktat” og konferencespor ”skal ikke konfereres”.

Såfremt afdelingen ønsker telefonkonference, skriver sekretæren ”Telefonkonference” i generel note. Dette fremgår enten af henvisningen eller bliver oplyst ved den telefoniske henvendelse.

 

Undersøgelse:

CT-skanning af hals, thorax og abdomen standard efter peroral og intravenøs kontrast. Kontrol af kreatinin/eGFR inden undersøgelsen.

 

Beskrivelse:

Undersøgelsen beskrives af læger i Onko-sektionen senest dagen efter undersøgelsen er foretaget.
Det er aftalt med ledende overlæge på Hæmatologisk Afdeling, at alle regioner med patologiske lymfeknuder beskrives, men der sættes kun mål på maks. 4 velegnede og reproducerbare læsioner inklusiv bulkmål, altid i 2 planer. Målene gemmes i PACS.

 

Konference:

Beskrivende læge holder telefonkonference dagen efter undersøgelsen er lavet med Hæmatologisk seniorlæge på lokalnummer 9766 3860 mellem kl. 11 og 12. Tilføj til beskrivelsen at undersøgelsen er konfereret telefonisk.

 

Verifikation:

Godkendes af beskrivende læge. Svar sendes hurtigt til henvisende instans.

Forløbstiden for udredning er 28 kalenderdage, fra henvisningen er modtaget i Hæmatologisk Afdeling.

 

Patienter med afvigende forløb:

Kan være patienter, hvor der ved anden undersøgelse findes tegn, der kan være forenelig med hæmatologisk kræftform. Dette beskrives samt det tilrådes, at henvisende afdeling henviser patienten til Hæmatologisk Afdeling til yderligere udredning.

Der henvises til instruks på Hæmatolgoisk Afdeling: "Retningslinier for udredning og behandling (pakkeforløb) af patienter med hæmatologisk kræftsygdom".

 

 

2.

Myelomatose, akut leukæmi og fremskredent myeloplastisk syndrom eller kroniske myeloide sygdomme

 

Problemstilling:

Patienter henvist fra Hæmatologisk Afdeling med begrundet mistanke om myelomatose eller akut leukæmi, myelodysplasi eller kronisk myeloid sygdom til radiologisk undersøgelse.

 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for:

”Pakkeforløb for myelomatose, akut leukæmi og fremskredet myeloplastisk syndrom, kroniske myeloide sygdomme”

 

Kontakt:

Hæmatologisk forløbskoordinator kontakter telefonisk MR-teamet på tlf. 4098 7989 med henblik på radiologiske undersøgelser: RU af skelettet, UL af abdomen herunder UL-vejledt biopsi, CT- og MR-skanning. Hvilke undersøgelser afhænger af sygdomsform. Herfra videregives besked til de relevante bookingkontorer.
For alle radiologiske undersøgelser gælder, at der efterfølgende sendes henvisning til Radiologisk Afdeling, hvor der under ”prioritering” vælges andet.
Her skrives Akut Pakkeforløb/hæm cancer. Under problemstilling skrives dato for evt. aftalte undersøgelser på Radiologisk Afdeling. Dato for svar på FU (forundersøgelsen) i Hæmatologisk Afdeling. Indikation og ansvarlig læge som vanlig.

 

Visitering:

RU af skelettet (myelomatose)visiteres af bookingsekretær. Alle andre undersøgelser sendes til visitation i relevant sektion (NB: PET/CT henvisning skal sendes til Nuklearmedicinsk Afdeling).

 

Booking:

Bookingsekretær booker og markerer henvisningen med blåt flag samt tilføjer til ”Tjekskema – Kræftpakker – MR-team”. Tiden gives, så svaret foreligger til forundersøgelsen. Denne dato er angivet på henvisningen.

Henvisningen sættes på relevant beskrivespor og konferencespor, se ”Sekretær – Konferenceregler” i PRI.

Sekretæren giver besked om undersøgelsestidspunktet til Hæmatologisk forløbskoordinator.

 

Undersøgelser:

Kan være CT, MR, UL inkl. ultralydsvejledt biopsi og almindelig røntgen.

 

Beskrivelse:

Standard beskrivelse, i relevant sektion så svaret kan foreligge til forundersøgelsen.

 

Verifikation:

Godkendes af beskrivende læge.

Svar sendes til henvisende instans så hurtigt som muligt, så svaret foreligger til patientens forundersøgelse.

 

Patienter med afvigende forløb:

Kan være patienter, hvor der ved anden undersøgelse findes tegn, der kan være forenelig med hæmatologisk kræftform. Dette beskrives og der tilrådes, at henvisende afdeling henviser patienten til Hæmatologisk Afdeling til yderligere udredning.

Der henvises til instruks på Hæmatolgoisk Afdeling: "Retningslinier for udredning og behandling (pakkeforløb) af patienter med hæmatologisk kræftsygdom".