Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Muskelbiopsi

Muskelbiopsi i det reumatologiske område

Faglig ansvarlig for indholdet

Overlæge Salome Kristensen, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Planlægning af Muskelbiopsi

 • • Elektivt for patienter i det reumatologiske speciale, Reumatologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital. Muskelbiopsien bookes via BookPlan, hvorefter Patologisk Afdeling kan se tidspunktet og trække dette på en liste.

 • • Hvis vi booker med meget kort varsel (<24 timer) skal vi ringe til modtagelsen på tlf. 65300

 • • Muskelbiopsien skal i forvejen være aftalt med ambulatoriesygeplejerske

 • • Henvisende læge sender mail til overlæge Henrik Schrøder, mail: Henrik.Daa.Schroeder@rsyd.dk. Her skal angives dato for biopsitagning, sygehistorie og rekvisitionsnr (fx 80010771 eller 80010790)

 • • Der udleveres patientinformation til patienten

 

Indikationer

 • • Mistanke om inflammatorisk muskelsygdom, medikamentel eller toksisk muskelpåvirkning

Forberedelse

 • • Ingen

 • • Patienter i AK behandling bør INR kontrolleres dagen før proceduren, proceduren planlægges og kan foretages ved INR 2-3

Dette skal findes på bakke

 • • Sterile handsker, hulstykke

 • • Hospitalssprit eller Klorhexidin

 • • Biopsinål

 • • 10 ml sprøjte, Lidokain/Lidokain med adrenalin ca. 10 ml (10 mg/ml), grøn nål til lokalbedøvelse

 • • Knivblad, pincet, plaster og komprimerende forbinding

 • • To pakker mecher, overhældes med sterilt saltvand

 • • Plastik beholder, Millipore papir vædes med sterilt saltvand

 • • Steri strips 4 stk

 • • Prøveseddel til Patologisk Institut (ligger i kopirummet)

Lægen udfører

 • • Patienten informeres om proceduren, der tages blodtryksmåling inden proceduren

 • • Ultralydsskanning af den laterale side af låret (vastus lateralis muskel) for at justere dybden af muskelbiopsien og det rigtige biopsisted

 • • Huden sprittes af. Der anlægges lokal anæstesi med 10 ml Lidokain eller lidokalin med adrenalin

 • • Stedet afdækkes. Der skæres med knivblad i huden ca. ½ cm

 • • Biopsinålen spændes og indføres gennem incisionen. Prøverne udtages i tre omgange (måske flere) med biopsinålen og lægges på Millipore. Denne overførsel er den vanskeligste del af proceduren

 • • Millipore lægges vandret i den mellemste rille og over den våde gaze i den vandrette beholder (der skal være label på beholderen) og låget sættes på igen

 • • Kontakt til portør som henter og afleverer biopsi til Patologisk Institut. Denne forsendelse skal foregå som Haste/frysesnit.

 • • Indstikstedet dækkes med steri strips og sterile servietter over indstiksstedet, der anlægges komprimerende forbinding for at forebygge hæmatomdannelse. Ved store ”buler” kan der med fordel lægges en kold pose derpå i 15 min.

Patienten observeres i 30 min.

 

Bilag

Infektionshygiejnen, desinfektion af hud

Patientinformation ved muskelbiopsi

Oplæg fra Patologisk Institut vedrørende muskelbiopsier